Rundvisning på værkstederne.

Rundvisning på værkstederne.

SE BILLEDERNE:

Produktionsskolens elever er rollemodeller

På Hammeren Produktionsskolen Vest har man et rigtig godt forhold til MEP Christel Schaldemose (A).

Af
Kim Schou

Christel har tidligere besøgt produktionsskolen på Hammeren, og skolen har besøgt Christel i Strassburg.
Nu har Christel igen besøgt skolen i Varde, og denne gang havde hun sat en hel dag af til det.
Christel Schaldemose har nemlig et blødt punkt for skolens elever, og da hun fik ekstra plads i sin travle kalender, blev der tid til endnu et visit i Varde.
Første gang Christel var her fik hun kun lejlighed til at snakke med nogle få elever, nemlig de første der var af sted og det var det, der tændte hendes interesse for vor skoleform og vore elever. Derfor har vi haft denne aftale om i fredags i lang tid. Det var da hun var her første gang, hun fik lidt ekstra tid, så hun fik snakket med de seks der skule af sted.
Denne gang fik hun derfor en rundvisning på Hammerens værksteder og en præsentation af Youngsters Breaking Borders: Hammerens Leonardoprojekt med 3-ugers praktik i Spanien Hammeren Produktionsskolen Vest har nemlig siden
2010 to gange om året haft et hold elever i 3-ugers virksomhedspraktik i Spanien. Praktikopholdet finansieres af EU via Leonardo da Vinciprogrammet, hvor erhvervsskoler kan få støtte til erhvervspraktik i EU. Det betyder at eleverne bor og arbejder i Spanien i tre uger. Arbejdspladserne har været lokale virksomheder, der har kunnet rumme elever uden faglige og sproglige forudsætninger.
Den 21. oktober rejser næste hold af sted til 3 ugers praktik.
Hammeren har selv skabt kontakterne til de spanske virksomheder, dels gennem direkte kontakt og dels gennem hjælpsomme mennesker i Spanien, der kan se potentialet i Youngsters Breaking Borders.
Under sit besøg på Hammeren Produktionsskolen Vest mødte Christel Schaldemose nogle af de elever, der har gennem skolens internationale program Youngsters Breaking Borders har været i 3-ugers praktik i Spanien, og hun overrakte deltagerne deres Europass Mobilitetsbevis.
"I er rollemodeller for unge i Eurpopa," sagde Christel Schaldemose.
"I EU er vi rigtig glade for sådan nogen som jer, der krydser grænser for at komme ud i Europa og uddanne jer. Det er meget vigtigt at unge har fokus på uddannelse og mobilitet, og derfor er jeg rigtig stolt på jeres vegne."
Når næste hold skal afsted, skal de arbejde på et vintapperi eller være på et naturcenter, der minder en del om en dansk produktionsskole.
Christel sluttede dagen med at overrække Europass Mobilitetsbeviser til eleverne, der var af sted i maj.

Christel Schaldemose får her overrakt krus af et par af eleverne. Motiverne på krusene er billeder taget under besøget, så politikeren blev imponeret over hurtigheden.

Christel Schaldemose får her overrakt krus af et par af eleverne. Motiverne på krusene er billeder taget under besøget, så politikeren blev imponeret over hurtigheden.

Christel overrakte Europass Mobilitetsbeviser til Stine Ager Nørgaard.

Christel overrakte Europass Mobilitetsbeviser til Stine Ager Nørgaard.

Publiceret 03 October 2012 10:00