Skudt forbi

Mette Touborg, borgmester Lejre, SF Claes Kastholm beskæftiger sig i ”Læst og påskrevet” i Søndags Berlingeren d. 23. september 2012 med den såkaldte ungdomsdyrkelse i lands- og kommunalpolitik. CK påstår, at ungdomsdyrkelsen renser det politiske liv for personligheder, betydelige intellektuelle ressourcer, kvalificeret hukommelse og ægte erfaring. CK inddrager undertegnede borgmester i Lejre i artiklen. Som borger i Lejre Kommune skulle man tro, han vidste, hvad han skriver om. Men det er slet ikke tilfældet. Artiklen er fyldt med fejl og fordrejninger. Det er korrekt, at jeg er (tæt på) 39 år, men dermed hører sandhedsværdien også op. Jeg er ikke uddannet folkeskolelærer, men sygeplejerske med mange års erhvervserfaring – både på gulvet og som leder. Både i det offentlige og i det private. Før jeg blev borgmester, var jeg leder i TopDanmark. Jeg har været kommunalpolitiker siden 2006. Været borgmester i 3 år. Hører godt nok til en af de yngre, men med kommunalpolitikeres gennemsnitsalder på omkring 50 år, så er der langt fra teenage-niveauet, som CK påstår i artiklen. Jeg bliver citeret for, at jeg mener, at ”vi er valgt som politikere for at udvikle og forstyrre”. Det citat står jeg meget gerne ved. Men når det så følges op af CK’s påstande om lang sagsbehandlingstid og manglende indsats for trafiksikkerhed, så kan jeg melde hus forbi. Da jeg overtog borgmesterposten i 2009 lå Lejre i bunden af DIs analyse af kommunernes erhvervsliv. Det har vi forbedret med 32 pladser, så vi nu er nr. 57. Det er ikke godt nok, men det er godt på vej! På 10 af 11 parametre har vi forbedret vores position med mellem 3-62 pladser. Den 11. er sagsbehandlingstiden, som ganske rigtigt er alt for lang, og som vi arbejder aktivt på at forbedre. Blandt andet har jeg aftalt med borgmesteren i Herning (der har indtaget førstepladsen i analysen) at vi skal besøge dem for at blive inspireret af deres erfaringer. Omkring den kollektive trafik og trafiksikkerhed kan jeg oplyse, at udgifterne til kollektiv trafik er steget siden jeg blev borgmester. Udgiftsstigninger er normalt noget, jeg arbejder for at undgå, men når det styrker den kollektive trafik, er jeg godt tilfreds. I øvrigt er der fem cykelstier i budgettet i denne valgperiode. I sidste valgperiode, hvor der var et markant borgerligt flertal, blev der ikke anlagt en eneste. Så CK: Drop dine udfald mod unge politikere. Vi er stadig underrepræsenterede i kommunalbestyrelserne og blandt borgmestrene. Vi har nogle klare prioriteringer og nogle markante holdninger, som skal bringe interessen for (kommunal)politik i vælgerbefolkningen tilbage og styrke demokratideltagelsen. Men om det bliver som i de gamle dage, der synes at trykke CK lidt for meget, det tvivler jeg på. Som Hal Koch sagde: ”Hver ny generation skal vindes for demokratiet” – det bør vi alle have interesse i og tage aktivt ansvar for. Der skal også gerne være en generation, der vil være politisk engagerede, både efter din og min generation CK. Afslutningsvist vil jeg gerne invitere dig til et møde. Så kan du lufte dine spørgsmål, kritik og bekymringer, og jeg kan få lejlighed til at svare dig. På den vis vil du have et bedre udgangspunkt, næste gang du bringer Lejre Kommune og mig ind i dine artikler.

Publiceret 03 October 2012 08:30