Indgangen til Social borgerservice i nyindrettede lokaler i stueetagen i Social- og Sundhedsforvaltningen på Nicolaiplads 6 i Kolding.

Indgangen til Social borgerservice i nyindrettede lokaler i stueetagen i Social- og Sundhedsforvaltningen på Nicolaiplads 6 i Kolding.

Ny social borgerservice

Som folke- eller førtidspensionist i Kolding Kommune vil du fremover opleve, at der sker ændringer i hvor og hvordan du skal henvende dig til kommunen.

Kolding Kommune åbnede den 8. oktober 2012 en ny social borgerservice i nyindrettede lokaler i stueetagen i Social- og Sundhedsforvaltningen på Nicolaiplads 6 i Kolding. Samtidigt lukkes Seniorforvaltningen på Klostergården for henvendelser vedrørende folkepension. Ændringen skyldes, at en række kommunale opgaver i efteråret 2012 og vinteren 2013 overgår til den nye myndighed, Udbetaling Danmark.
Som folke- eller førtidspensionist skal du henvende dig i den nye sociale borgerservice på Nicolaiplads 6, hvis du vil søge om eller har spørgsmål om:
Enkeltydelse og personlige tillæg, Helbredskort og fodplejekort. Generel vejledning. Du kan også ringe til den sociale borgerservice på telefon 79 79 79 79.
Hvis du har spørgsmål om beregning eller udbetaling af folke- eller førtidspension, skal du ringe til Kolding Kommune på telefonnummer 79 79 79 79. Du kan ikke møde op personligt med spørgsmål om beregning eller udbetaling. I stedet for at ringe kan du også finde information, indberette ændringer, søge om ydelser mm. på www.borger.dk.

Publiceret 05 October 2012 12:00