Borgerne i Køge kommune får i fremtiden endnu bedre muligheder for at komme rundt med den kollektive trafik. (Arkivfoto: JCJ).

Borgerne i Køge kommune får i fremtiden endnu bedre muligheder for at komme rundt med den kollektive trafik. (Arkivfoto: JCJ).

Passagerer belønnes med flere busser

Busdriften forbedres på tværs af Køge Kommune. Borgergruppe skal være med til at drøfte, hvor der er brug for flere busafgange.

KOLLEKTIV TRAFIK: Flere og flere tager bussen i Køge efter indførelsen af de hurtige A-ruter. Og snart bliver det endnu nemmere at komme rundt i kommunen med bus.
Som led i budgetaftalen for 2013-16 har byrådet nemlig besluttet, at busbetjeningen på tværs af kommunen skal forbedres yderligere.
- Når busserne får flere passagerer, tjener vi flere penge på billetsalg. Og den merindtægt bruger vi til at belønne passagererne med flere busafgange. Vi har fået skabt en god spiral her i Køge – til gavn for borgerne og for miljøet, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Erling Larsen (A).
Der er afsat en mio. kr. årligt på Køge Kommunes budget frem mod 2016 til forbedring af busdriften. Dermed rulles en planlagt besparelse på samme beløb tilbage. Dertil kommer så de forventede merindtægter fra billetsalg, som investeres i at få flere busser på gaderne.
Byrådet ønsker, at der kommer flere busafgange på et bredt udsnit af busruterne i hele kommunen, både på hverdage og i weekenderne. Men præcis hvor, der er brug for flere busafgange, har politikerne ikke lagt sig fast på endnu.
- Det er passagerernes penge, vi bruger på flere busser. Og derfor vil vi spørge vores busgruppe med borgere fra hele kommunen til råds, inden vi beslutter os. Det er kun rimeligt, siger Erling Larsen.
Siden Køges nye busplan blev gennemført i december 2010 er der – netop via ekstra billetindtægter – allerede gennemført en række forbedringer. Sidste år havde Køges busser en stigning i passagertallet på hele 28 pct. Det svarer til mere end 1.000 nye passagerer på en hverdag.

Flere cykelstier

Det er ikke kun den kollektive trafik, der bliver forbedret med årets budgetaftale i Køge.
Også cyklisterne får bedre vilkår. På budgettet for 2013-16 er der afsat 8 mio. kr. til at forbedre kommunens net af cykelstier, så det bliver mere sikkert for både børn og voksne at bevæge sig ud i trafikken på to hjul.
I Kommunens Trafik- og Miljøplan er der udpeget en række områder, hvor der er behov for cykelstier – bl.a. Billesborgvej, Tessebøllevej, Ølbybej og Dalbyvej. For mindre end et år siden blev en ny cykelsti på Parkvej i Køge taget i brug.
pm

For mindre end et år siden blev cykelstien på Parkvej indviet. (Arkivfoto: JCJ).

For mindre end et år siden blev cykelstien på Parkvej indviet. (Arkivfoto: JCJ).

null

Publiceret 05 October 2012 05:45