Syddjurs:

Telekommunikation er løsningen

Af
Henriette Klausen

Nye løsninger skal medvirke til at borgere i bostøttetilbud Syddjurs Kommune får mere tid sammen med medarbejderne.
Sidste år viste en analyse at den såkaldte ATA-tid. altså den tid medarbejderen bruger i borgernes hjem lå på 44 procent og målet er at komme op på 60 procent.
Derfor skal der tænkes i nye løsninger og det kan blandt andet være telekommunikation, hvor borgeren kan deltage i videosamtaler.
Brugen af digitale medier forventes at kunne spare tid på dokumentation og kørsel og dermed bliver der mere tid til at være hos borgeren.

Publiceret 05 October 2012 13:37