Iværksætterkurset bliver afholdt hos Køge Erhvervsservice på Galoche Allé 15.

Iværksætterkurset bliver afholdt hos Køge Erhvervsservice på Galoche Allé 15.

Hjælp til start af egen virksomhed

Kursus for iværksættere giver vished om, hvad man skal forholde sig til som selvstændig, og om hvordan idéen kan udvikle sig til en levedygtig virksomhed.

KØGE: Køge Erhvervsservice starter mandag den 22. oktober en ny omgang af deres iværksætterkursus. Over syv aftener vil deltagerne arbejde med virksomhedens koncept og få nyttige informationer om virksomhedsdriften. Kurset henvender sig til alle, der er ved at starte op og for iværksætteren, der vil have inspiration til at udvikle den unge virksomhed.
Kursets mål er, at deltagerne skal få indsigt i, hvordan man kan skabe et forretningskoncept, der er levedygtigt og har vækstpotentiale. Et stærkt koncept gør det nemmere for iværksætteren at arbejde med at styrke kunderelationerne og derved øge omsætningen.
Imellem kursusgangene arbejder iværksætterne med at udvikle virksomheden på de områder, som kurset tager fat på. Dette er med til at sikre en øjeblikkelig udvikling af de nye virksomheder.
For Jes Pettersson, der er kursusleder og konsulent i Køge Erhvervsservice, er det inspirerende at se udviklingen hos kursusdeltagerne:
- Fra første til sidste kursusgang er der en stor forskel på, hvad iværksætterne ved om at starte og drive forretning. For mange iværksættere kan det være svært at overskue alle de områder af virksomheden, som de skal lære at forholde sig til, samtidig med at man bare gerne vil i gang med at sælge sit produkt og få en indtjening. Det bliver derfor tit svært at finde de områder, der er de vigtigste at fokusere på lige nu og her. Gennem kurset bliver dette tydeligere, og iværksætteren får skabt sig det overblik, som gør det nemmere at reagere på udfordringerne.

Værdifuldt netværk

Iværksætterkurset afholdes fire gange om året og er fra starten blevet en stor succes. Hos Køge Erhvervsservice er man glad for interessen og samarbejdet med alle iværksætterne:
- Kurset er altid fyldt op, og vi mærker generelt en stigende interesse for vores tilbud til iværksættere. Vi har gjort meget for at fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde. Vi er glade for den interesse, der er for vores kurser og for at få gratis og fortrolig vejledning af vores konsulenter, siger erhvervsservicechef Rasmus Holst-Sørensen og tilføjer:
- Kurserne er desuden med til at skabe et værdifuldt lokalt netværk imellem os og virksomhederne samt for virksomhederne imellem.
Et eksempel på brugen af netværket kan findes hos en tidligere gruppe af deltagere på værksætterkurset. De er netop gået sammen om at skabe et netværk, hvor de og andre iværksættere mødes den første onsdag i hver måned for at sparre med hinanden om udfordringerne i opstartsfasen. Det er håbet, at nye iværksættere på kommende iværksætterkurser vil indgå i dette netværk for at holde fast i den gode udvikling.

Ledige pladser

Er der borgere i Køge og Ringsted kommuner, der er interesseret i at komme på iværksætterkurset, er der stadig ledige pladser.
Kontakt Jes Pettersson for information om kursus og netværk samt for tilmelding – tlf. 2052 9404 eller på e-mail jes.pettersson@koege.dk.
Der er desuden yderligere informationer om kurset på Køge Erhvervsservice hjemmeside www.koegeerhvervsservice.dk.
pm

Jes Pettersson, konsulent hos Køge Erhvervsservice, glæder sig til, at møde et nyt hold iværksættere.

Jes Pettersson, konsulent hos Køge Erhvervsservice, glæder sig til, at møde et nyt hold iværksættere.

Vidste du, at

Køge Erhvervsservice er Køge Kommunes enhed, der tilbyder vejledning og kurser til Køges virksomheder. Iværksætterkurset tilbydes i samarbejde med Ringsted Kommune og er borgere, som bor eller har en virksomhed i Køge eller Ringsted Kommune. * Tilmelding skal ske senest den 19. oktober til Jes Pettersson på telefon 2052 9404 eller e-mail jes.pettersson@koege.dk.

Publiceret 06 October 2012 06:30