Mariagerfjord:

Succes med rehabiliteringstilbud

Af
Henriette Klausen

Det nytter noget at køre en indsats for borgere, der lider af en kronisk sygdom, det viser erfaringer fra Mariagerfjord Kommune.
Her har man siden 2009 tilbudt rehabiliteringsforløb tilborgere med KOL, diabetes og hjerte-kar lidelser.
Og resultaterne for 2011 viser, at 80 procent af deltagerne med diabetes og hjerte-kar sygdomme har tabt sig og forbedret deres kondition.
Når det gælder borgere med KOL, så er resultaterne mere beskedne men selv små forbedringer har givet en bedre livskvalitet.


Publiceret 13 October 2012 08:24