Norddjurs:

Biogasanlæg placeres i Grenaa

Af
Henriette Klausen

Norddjurs Kommune har nu fundet den endelige placering til et biogasanlæg.
Konkret har der været tale om 2 placeringsmuligheder – ved henholdsvis Fornæs Rensningsanlæg
og i Industriområdet nord for Bredstrupvej.
Placeringen ved Fornæs Rensningsanlæg er dog problematisk på grund af de særlige landskabelige interesser i nærområdet.
Forvaltningen vurderer, at den bedste placering vil være i industriområdet, da infrastrukturen vil
være optimal efter anlæg af ny omfartsvej.
Og den vurdering har byrådet i denne uge erklæret sig enig i.

Publiceret 13 October 2012 08:00