Helle Adelborg

Helle Adelborg

- En udfordring at få tallene til at hænge sammen...

Men Helle Adelborg pointerede i sin ¿borgmestertale¿ at der er sikret et budget i balance

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet indledes traditionelt med, at den fungerende borgmester afleverer sin ¿borgmestertale¿.

Af
oashvidovreavis.dk

Således skete det naturligvis også i sidste uge. - Det har været en udfordring at få tallene til at hænge sammen - igen i år. sagde Helle Adelborg (A) som indledning: - Den generelle økonomiske situation har atter gjort det vanskeligt for kommunerne at lægge budget. Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes et flertal i kommunalbestyrelsen - nemlig gruppe A, F og liste T - at indgå en budgetaftale. Jeg synes, at det på mange måder er en god aftale, som sikrer balance i økonomien set over hele perioden, og den økonomiske situation til trods, har et godt borgerfokus. Jeg vil gerne takke alle gruppeformændene for at have taget imod min invitation til at gå i dialog med mig om budget 2013. Jeg har lyttet til alle og forsøgt at inddrage alle i det budgetoplæg, som jeg fremlagde på budgetseminariet den 14. september. De tidlige udmeldinger om den økonomiske udfordring i budget 2013 lød på en ubalance i størrelsesordenen 75 mio. kr... Reduceret anlægsbudget - En af forklaringerne til ubalancen var jo, at der var anlægsprojekter på 200 mio. kr., og da resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen forelå, stod det klart, at en stor del af budgetøvelsen i år måtte handle om at reducere anlægsbudgettet, fortsatte Helle Adelborg... - Da forvaltningen havde regnet på de øvrige konsekvenser af økonomiaftalen frem mod fagudvalgsmøderne i august, var ubalancen reduceret til ca. 52 mio. kr. Isoleret set kunne denne reduktion henføres til det ekstraordinære og et årige likviditetstilskud, som for Hvidovres vedkommende udgør 28,5 mio. kr. Udfordringen var altså stadig til at tage og føle på, og blev kun lidt forbedret da vi fik del i særtilskudspuljen med 9 mio. kr... Helle Adelborg pointerede, at budgetaftalen sikrer balance i 2013 og balance i de kommende år - overslagsårene.

Publiceret 16 October 2012 09:00