Stevnstrup Rideklub - får i år over 400.000 kroner i kommunalt lokaletilskud til 145 medlemmer, men Kallehavegaard får mere – i 2012-kroner drejer det sig om 571.355 til 162 medlemmer

Stevnstrup Rideklub - får i år over 400.000 kroner i kommunalt lokaletilskud til 145 medlemmer, men Kallehavegaard får mere – i 2012-kroner drejer det sig om 571.355 til 162 medlemmer

Fokus på idrætsudgifter

48.1 mio til idrætten - med lidt moms slutter det hele i ca. 53 mio

48.1 mio kroner. Og så lidt moms af variabel størrelse……
Og et slut-tal på ca. 53 mio. kroner. Det er beløbet, Randers Kommune årligt putter i kommunens idrætsfolk.
Udgifterne er fordelt således:
15.7 mio til private idrætshaller (incl. moms ca. 17.5 mio)
14.6 mio til idrætsanlæg (fodbold, tennis, atletik, omklædningsrum og Auto CPark  (incl. moms ca. 16 mio)
11 mio til lokaletilskud (incl. moms ca. 12 mio)
4.5 mio til Randers-ordning, medlems- og kursustilskud og udviklingspulje (incl. moms ca. 5 mio)
2.3 mio til kommunale idrætshaller - Purhus, Bjerregrav og Purhus (incl. moms ca. 2.5 mio)
Anders Høgstrup, kultur- og fritidschef i Randers Kommune, har fundet tallene frem.
Størrelsen på momsen kan måske undre, men skyldes iflg. Høgstrup, at man ikke bare kan lægge 25 pct. på i moms, da der eksempelvis ikke er moms på lønninger, ligesom der er lavere momssats på tilskud.
Hvis man mangler opgørelse og udgifter til svømmehaller og gymnastiksale på skoler, skyldes det, at de går over skolernes driftsbudget.
Alle tal og udregninger i disse artikler er baseret på tal fra Randers Kommunes medlemsopgørelser og opgørelser over 2010-udbetalte tilskud og 2012-reguleringer.

To procent af medlemmerne får 13.8 procent af lokaletilskuddet

Kun ni af rideklubberne i Randers Kommune har søgt og fået lokaletilskud i 2012.
Ommersyssel, Havndal Egnens Rideklub og Fiskergården får ikke lokaletilskud.
Men de ni resterende får penge. Mange penge. Og fire af dem får rigtig mange penge….
Især når man tager rideklubbernes forholdsvis få medlemmer i betragtning.
Fem rideklubber snupper 1.561 mio lig med 13.8 procent af det samlede lokaletilskud på – i 2010-tal – 11.310.468 kroner.
Og de 13.8 procent af hele lagkagen går til beskedne 939 medlemmer, der blot udgør 2.0 procent af det samlede medlemsregistrerede antal idrætsmedlemmer i Randers Kommune på 46.934, hvoraf de 26.439 er tilskudsberettigede unge under 25 år.
Foreninger, der har udgifter til egne eller lejede lokaler, får efter folkeoplysningsloven 65 pct. tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. I Randers Kommune er tilskudsprocenten på 65 pct. hævet til 75 pct.
Kort sagt: har man en lokaleudgift på en mio årligt, bidrager kommunen med 750.000 kroner, mens foreningen skal være i stand til selv at betale 250.000 kroner.
I Randers Kommunes sparekatalog tidligere i dette efterår var der fremsat forslag om sænke tilskudsprocenten til de lovbefalede 65, men det blev fejet af bordet i budgetforliget.
De fem rideklubber med størst lokaletilskud - Kallehavegaard Rideklub, Stevnstrup Rideklub, Tørring Rideklub, Lykkeshøj og Langå om Omegns Rideklub - fik i 2010 tilsammen 1.561 mio, mens det samlede beløb til de ni – desuden Sportsrideklubben i Randers, Harridslev Rideklub, Rideklubben Svej og Mejlby Rideklub - andrager 1.752 mio kroner.
Tallene for 2012 er 2010-tallene tillagt nogle procenter – godt 12. Det samlede lokaletilskudstal i 2012 forventes at lande på 1.148 mio kroner.
Iflg. godkendte lokaletilskud for 2012 vil de fem største for året 2012 modtage 1.755 mio. Kallehavegaards tilskud stiger med over 63.000 til 571.355, Stevnstrups med mere end 45.000 til 405.474, Tørring Rideklubs med mere end 43.000 til 388.406, Lykkeshøjs med mere end 28.000 til 253.595 og Langås med mere end 15.000 kroner til 136.690 tilskudskroner.

Stor forskel

Der er stor forskel både i medlemstal og tilskud, når man nærlæser tallene.
I 2012-opgørelsen medlemsmæssigt er der i alt 1472 medlemmer i de 12 rideklubber, hvoraf kun de ni altså får lokaletilskud.
Nu hænger størst tilskud ikke automatisk sammen med klubbernes størrelse med hensyn til antal medlemmer.
Med i betragtningerne skal derfor også klubbernes medlemstal. Iflg. 2012-opgørelsen medlemsmæssigt har Kallehavegaard 301 medlem, Stevnstrup har 145, Tørring 242, Lykkeshøj 162 og Langå 89. Harridslev har 174, Svej 104, Ommersyssel 101, SPIR 70, Mejlby 50,  Fiskergården 21 og Havndal Egnen 17.

Det fik de i 2010

Det fik de i lokaletilskud i 2010 – efterfølgende tal er anslået 2012-tilskud:
Kallehavegaard Rideklub 507.871 – 571.355
Stevnstrup Rideklub 360.422 – 405.474
Tørring Rideklub 345.250 – 388.406
Lykkeshøj 225.417 – 253.595
Langå om omegns Rideklub 121.502 – 136.690
Desuden efter 2010-tilskud:
Sportsrideklubben i Randers SPIR 100.687
Harridslev Rideklub 31.955
Rideklubben Svej 30.707
Mejlby Rideklub 28.593
Læs mere i Din Avis, der udkommer onsdag den 16. oktober

Publiceret 16 October 2012 10:47