Der er

Der er "dømt" fredsvalg i alle Hvidovres kirker, således også i Hvidovre kirke.

Fredsvalg i kirkerne

2012 er valgår for Folkekirkens 1.789 menighedsråd og valgdatoen er den 13. november.

I Hvidovres fire kirker er de mellem 12 og 15 menighedsrådsmedlemmer på valg. Antallet afhænger af sognets størrelse. Valget blev annonceret i Hvidovre Avis den 4. september samt i hver af de fire kirker. Man har så efterfølgende lokalt afholdt orienteringsmøder om valget og lavet kandidatlister, ganske som man gør i de politiske partier forud for et valg. Hensigten i valgloven er så, at der herefter kommer en offentlig afstemning. - Men det kommer ikke til at ske i Hvidovres fire kirkesogne ved dette valg, fordi ingen af dem har modtaget mere end én kandidatliste. Så bortfalder valget og det fornødne antal kandidater på den prioriterede liste anses for valgt. Det kaldes fredsvalg, siger Flemming Cramer-Larsen. - Denne form for afvikling af valg afviger markant fra de politiske valg, hvor vælgerne i stort tal går til stemmeurnerne. Men det er ingenlunde en enestående situation. På landsplan viser en foreløbig opgørelse, at kun i 85 sogne i landet ud af 1.789 gennemfører afstemning på valgdagen den 13. november. I mange år har man i stor udstrækning valgt sit menighedsråd på et annonceret opstillingsmøde, hvortil alle har ret til at møde op. Jeg synes, at det kunne være en god idé, at politikerne på Christiansborg omsider får afstemt de nugældende valgregler efter virkeligheden!, slutter Cramer-Larsen.

Publiceret 16 October 2012 09:00