Kit Claudi, - ingen tvivl om hendes faglige dygtighed.

Kit Claudi, - ingen tvivl om hendes faglige dygtighed.

Hvorfor skulle socialchefen spares væk?

Den overraskende fratrædelse er nok ikke bare en ¿slankning¿ af forvaltningen og en budgetbesparelse hos Hvidovre Kommune

Det ligger utvivlsomt mere bag beslutningen omkring den 42 årige socialdirektør Kit Claudis overraskende fratrædelse end blot en ¿slankning¿ af forvaltningsstrukturen i Hvidovre Kommune. Når 20 af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen kan blive enige og tilslutte sig dette forslag fra kommunaldirektøren, er det næppe kun begrundet i strukturændring og en - måske tvivlsom - besparelse på 2 mill.kr. om året i et kommunalt budget på 2 milliarder.

Beslutningen er også overraskende og virker ikke særlig budgetrelateret, fordi den kom sidste mandag få dage efter det meget smalle ¿røde¿ budgetforlig mellem socialdemokraterne, SF og VS. Den store forbrødring, med samtlige partier, undtagen det konservative medlem, kunne altså opnås kort tid efter omkring beslutningen om socialchefens fratræden. Tæt samarbejde! Hvad der egentlig ligger bag, kan der lige nu kun gisnes om. Måske har beslutningen været undervejs længe, - siden sommerferien? Kim Claudi har i fem år, siden sin tiltrædelse 1. januar 2008, haft et meget tæt samarbejde med socialudvalgsformanden, den nu fungerende borgmester Helle Adelborg. Folk, der har været tæt på de to, har nærmest betragtet dem som ¿slyngveninder¿. Derfor er fravalget af Kit Claudi næppe et forslag fra borgmesterens hånd; - men snarere mange af de andre byrådsmedlemmer og centraladministrationen, der nok har vurderet socialdirektørens virke som ¿mere jura end god skik og skøn¿. Claudi betegnes som en selvstændig og stærk chef, men indlevelse og medfølelse er selvsagt også en vigtig del af jobbet som socialchef, og det er måske her nogen har påpeget visse svagheder? Der er dog ingen tvivl om Kit Claudis status som en af de bedst uddannede chefer i det kommunale regi. Hun er uddannet jurist og Master of Public Administration, og har bl.a. en fortid som sekretariatschef i Center for politik og ledelse ved København Kommune, samt samme sted leder af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der administrerer sundhed, forebyggelse og ældreområdet. Så kvalifikationerne skulle være i orden. At hun tillige er Hvidovreborger, og har haft en aktiv kommunalpolitisk periode som konservativt byrådsmedlem her fra 1990-94, bør også nævnes. Forhandling i gang Der forhandles nu med Kit Claudi om en fratrædelsesordning. Da stillingen nedlægges er der ikke tale om en fyring men socialdirektøren er kontraktansat, så hendes organisation skal involveres. At antallet af forvaltninger i Hvidovre Kommune efter forslaget ændres fra fem til fire, betyder i øvrigt også at der skal forhandles om et løntillæg til de tilbageblevne direktører. mads-

Publiceret 16 October 2012 09:00