Centerleder på CAT Link Ghita Wolf.

Centerleder på CAT Link Ghita Wolf.

Iværksættere på sygehuset

Møde på Køge Sygehus på tirsdag den 23. oktober for sjællandske iværksættere og organisationer med gode ideer til øget kvalitet og effektivitet på sygehusene

KØGE: Sjællandske iværksættere og organisationer med gode ideer til øget kvalitet og effektivitet på sygehusene får tirsdag den 23. oktober chancen for at høre mere om, hvordan de kan hente udviklingskroner i Fornyelsesfondens Sygehuspartnerskab.
Sygehuspartnerskabet er et støtteprogram, der er skabt med midler fra regionerne og staten. Blandt de helt aktuelle projekter, som har fået støtte, er en smartphone baseret løsning, som skal bruges til forældrenes og hospitalets overvågning af for tidligt fødte børn og børn med astmatisk bronkitis. Projektet, der bl.a. involverer Næstved Sygehus, har fået bevilget 4,6 mio. kr.
CAT Link, der er blandt initiativtagerne til mødet på sygehuset, har også været vejleder for smartphone-projektet, og centerleder på CAT Link Ghita Wolf betegner projektet som et godt eksempel på den type af initiativer, der kan være med til at udvikle sundhedssektoren:
- Samtidig er det et glimrende eksempel på, at private iværksættere kan samarbejde med offentlige virksomheder, siger hun.
Sygehuspartnerskabet støtter to former for projekter: Innovationsprojekter og markedsmodningsprojekter. Innovationsprojekter skal undersøge veje til at løse centrale problemer i sygehussektoren. Markedsmodningsprojekter giver mulighed for at teste en prototype og dermed undersøge behov for tilpasning og skaffe dokumentation for virkningen.
I begge projekttyper er det en virksomhed eller en organisation, der ansøger i partnerskab med sygehuse og/eller andre partnere.
Næste deadline for ansøgninger er den 10. december, og her er der fokus på nedbringelse af hospitalsinfektioner og på bedre hygiejne. Desuden er der fokus på logistik og sporbarhed samt udskrivning fra sygehuset og selvhjulpenhed.
Mødet finder sted den 23. oktober kl. 13-16 i auditoriet på Køge Sygehus.
Fornyelsesfonden arrangerer mødet i samarbejde med Sundhedsinnovation Sjælland, Væksthus Sjælland, Dansk Erhverv, Region Sjælland og CAT Link.
Læs mere om arrangementet på www.catlink.dk.
pm

Publiceret 16 October 2012 17:15