- En teoretisk diskussion, mener Mogens Leo (T), om debatten om tidsfristen der var overskredet...

- En teoretisk diskussion, mener Mogens Leo (T), om debatten om tidsfristen der var overskredet...

Oppositionen efterlyste skattelettelser

Men der var mange andre årsager til at 10 ud af kommunalbestyrelsens 21 medlemmer ikke skrev under på budgetaftalen.

Som omtalt i sidste uge, har et flertal i kommunalbestyrelsen - nemlig gruppe A, F og liste T - i sidste uge underskrevet en budgetaftale for 2013

Af
oashvidovreavis.dk

- Dansk Folkeparti er ikke med i en budgetaftale, sagde Mikkel Dencker: - Vi har også lavet et budget, som hænger sammen. Meget af vores budget ligner den kommende budgetaftale - men vi har dog en række særstandpunkter. Blandt andet vil vi sælge en række kommunale bygninger og rationalisere driften af aftenskolerne. Vi ser også gerne at Hvidovre nedlægger det overflødige ejendoms- og arealudvalg. Vi så også gerne en skattelettelse for kommunens borgere - men desværre er vi gået glip af en statsrabat... Arne Bech (H) roste Helle Adelborg for, at det han betegnede som en ¿reel¿ invitation til budgetforhandlinger: - Vi kunne ikke blive enige om alt - men var enige på mange områder... Arne Bech betonede, at Hvidovrelisten anså kommunens ledelse for så svag, at man ikke havde lyst til at være en del af et budgetforlig: - Vi er ikke med, vi har generelt ikke tilliden til dem, der administrerer vores kommune. De er ikke dygtige nok! Og sagen omkring skattelettelserne har fået et forløb, som på ingen måde er tilfredsstillende. Vi savner en seriøs debat om mulighederne for at lette på skattetrykket for Hvidovres erhvervsliv og borgere. Det handler ikke om rød contra blå - men om sund fornuftig sans... Teoretisk diskussion - Vi vedtager et budget i en sund balance, sagde Niels Ulsing (SF): - Aftalen åbner også for, at vi kan hjælpe erhvervslivet. Vi skal have kommunens erhvervsrenomé forbedret. Tiden er efter SF"s mening endnu ikke inde til skattelettelser. Men når vi engang i fremtiden kan sætte skatten ned - uden at forringe vores serviceniveau - vil vi da gerne være med til at drøfte en skattenedsættelse... - Den fungerende borgmester siger, at der er tale om et budget i et perspektiv over flere år, sagde Karl Erik Høholt (V): - Men budgettet er ikke godt nok! Allerede i 2014 er der igen underskud. Vi havde også gerne set en nedsættelse af grundskyldspromillen. Men af beklagelige årsager er tidsfristen overskredet... Steen Ørskov (C) var heller ikke lun på årets budgetaftale. Også hos ham spillede de manglende skattelettelser en afgørende rolle. Mogens Leo (T) mente, at budgettet var udtryk for, at hele Danmark er ude på en ¿økonomisk glidebane¿: - Men Liste T har alligevel fået påvirket budgettet positivt - og derfor er vi en del af aftalen. Jeg må dog - i forhold til sagen om tidsfristen for rabat på skattelettelser - sige, at jeg undrer mig over, at det skulle være nødvendigt at orientere kommunalbestyrelsens medlemmer om mulighederne. Jeg kendte da til såvel muligheder som tidsfrister, men jeg valgte ikke at gøre noget. For der er jo ikke i Hvidovre et flertal for skattelettelser, så derfor var tidsfristen komplet ligegyldig! Forvaltningens manglende orientering er ikke andet end en teoretisk diskussion...

Publiceret 16 October 2012 09:00