Gurli Jensen: - Kan få følger for det lokale omsorgsarbejde!

Gurli Jensen: - Kan få følger for det lokale omsorgsarbejde!

Uforståeligt stop for transporttilskud til socialt arbejde

Kommunalbestyrelsens flertal mener ikke længere, at Ældre Sagens lokale sygehus- og besøgsvenner skal værdsættes med et beskedent transporttilskud

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog på deres seneste møde at ændre kriterierne for tilskud til frivilligt socialt arbejde, så man ikke længere økonomisk støtter frivilliges egne transportudgifter indenfor kommunen. Denne beslutning har medført stor frustration hos de foreninger, der har frivilligt, ulønnet socialt arbejde som kernearbejdsområde. Det gælder bl.a. hos Ældre Sagen i Hvidovre, som hidtil via ansøgning til Frivillighedsrådet har modtaget beløb fra de såkaldt §18-midler, som Socialministeriet årligt udbetaler til kommunerne øremærket til frivilligt socialt arbejde.

Hvidovre Kommune modtager på den konto omkring 1,5 mio. kroner årligt, men har valgt at bruge langt over halvdelen til at lappe huller i budgettet. I 2010 videregav Hvidovre Kommune således kun knap 600.000 kr. til de formål, som er intentionen fra Socialministeriet. Af egen lomme! Gurli Jensen, der er formand for Ældre- og Sundhedspolitisk Udvalg i Ældre Sagens lokalbestyrelse, er meget bekymret for de følger, det kan have for omsorgsarbejdet lokalt: - Vores sygehus- og besøgsvenner skal nu af egen lomme regne med at bruge omkring 1.500 kr. årligt på deres frivillige indsats, hvis ikke det lykkes for os at skaffe midler ad anden vej. Det er helt forfærdeligt at tænke på, at nogle måske stopper arbejdet af den årsag, så ældre ensomme medborgere lades alene både i hverdagen og også i belastende situationer med f.eks. indlæggelse på sygehus. - Vi ved godt, at det er alle frivillige foreninger i Hvidovre, der berøres af flertalsbeslutningen i kommunalbestyrelsen, supplerer Thomas Thomsen, lokalformand i Ældre Sagen. - Men specielt for os virker beslutningen helt grotesk, idet vore sygehus- og besøgsvenners indsats kan jo slet ikke sidestilles med hobbybetonede aktiviteter. Dem har vi heldigvis også mange af i Ældre Sagen, men her er der naturligvis tale om fuld egenbetaling. Men at vore frivillige, ulønnede ligefrem skal belastes økonomisk for at varetage et socialt arbejde, som det kommunale fællesskab i den sidste ende profiterer af, er uforståeligt for os. Thomas Thomsen har derfor også forståelse for, at man fra kommunes side af paragraf 18-midlerne for en flerårig periode yder støtte til buskørsel af ældre, så de med frivilliges hjælp kan foretage indkøb og få lejlighed til at hygge sig sammen. - Det falder helt i tråd med at støtte frivilligt socialt arbejde, og også på denne baggrund er jeg overrasket og skuffet over, at vi i Ældre Sagen ikke længere kan søge penge til at betale transporttilskud til vores frivillige. Det handler i kommuneøkonomien om et meget beskedent beløb, men for os er det også en symbolsk tilkendegivelse omkring, hvorvidt vores sociale indsats værdsættes eller ej, slutter Thomas Thomsen.

Publiceret 16 October 2012 09:00