Vejen kommune i front med ny læsemetode for de små

Vejen Kommune har som den første kommune i landet indført dialogisk læsning i dagplejen. En ny form for højtlæsning, der inddrager børnene og gør dem mere interesserede i bøger

Det er ikke fordi det har skortet på dagplejernes vilje til og ønske om at læse højt for børnene, men især drengene har svært ved at sidde stille og lytte.
Da det er vigtigt for børnenes evne til at lære at tale, at de bliver sprogligt stimuleret gennem for eksempel læsning, besluttede Vejen Kommune og dagplejerne at indføre den nye læsemetode for at også at fange interessen hos disse børn.
Metoden, som dagplejerne bruger i deres højtlæsning, kaldes ?dialogisk læsning?. Den går ud på, at dagplejeren læser passager fra en bog og taler med børnene om nogle fokusord, som dagplejeren vælger. Det kan være noget med en fællesnævner, for eksempel hat, sko, strømper, tøj eller ovenpå, indeni, udenpå . Så taler de om og leger med ordene.
- Og det virker, konstaterer Bodil Vetter, leder af Vejen Kommunes Dagpleje.
- De drenge, der før havde ild i rumpen, sætter sig nu ned og er med i læsningen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra forældre, der fortæller, at deres barn har fået lyst til at kigge i bøger. Nogle melder ligefrem, at barnets ordforråd er ?eksploderet?, lyder det fra lederen.
En undersøgelse i Vejen Kommune fra 2010 og 2011 viser, at ti procent af børnene i toethalvt års alderen havde manglende sprogforståelse.
Kommunens børnehaver er derfor ifølge Bodil Vetter meget interesseret i at arbejde videre med metoden.
- Det vil være betydningsfuldt for det enkelte barn og skabe en bedre sammenhæng i overgangen fra dagpleje til børnehave, fortæller Bodil Vetter.
Den nye læsemetode har vakt opmærksomhed i andre kommuner, som har henvendt sig for at høre mere om metoden. D
en 31. oktober holder Undervisningsministeriet en konference for fagfolk fra hele landet, hvor Vejen Kommunes dagplejepædagog skal fortælle om erfaringerne med den nye metode. SJ

Publiceret 16 October 2012 07:00