Lone Myrhøj bliver ny formand for Seniorudvalget i Vejle Kommune.

Lone Myrhøj bliver ny formand for Seniorudvalget i Vejle Kommune.

Lone Myrhøj overtager formandspost

SF får sin vilje og bevarer en udvalgsformandspost

SF's gruppeformand Lone Myrhøj overtager posten som formand for Seniorudvalget i Vejle Kommune. Lone Myrhøj afløser den hidtidige formand Peter Borup Sørensen efter hans partiskifte fra SF til Socialdemokratiet.
Peter Borup Sørensen ønskede at bevare formandsposten af hensyn til kontinuiteten i udvalgsarbejdet, mens SF har stået fast på, at partiet skulle beholde en formandspost.
Efter nogle dages forhandlinger mellem forligspartierne blev der fundet en løsning, der altså betyder, at formandsposten stadig er besat af SF.
"Vi er tilfredse med, at SF fortsat vil have en formandspost, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for et spændende område som Seniorudvalget. Det ligger mig meget på sinde, at Vejle Kommune behandler sine ældre medborgere ordentligt og med respekt for den enkeltes situation," siger Lone Myrhøj.

Noget for noget

Socialdemokratiet overtager til gengæld SF's plads i Kulturudvalget og den ene af SF's to pladser i Udvalget for Landdistrikt og Nærdemokrati.
"Vi har fået et nyt gruppemedlem på holdet, og det har været muligt at få endnu en plads i det centrale kulturudvalg. Via pladser i tre fagudvalg får vi god udnyttelse af Peter Borup Sørensens politiske kvaliteter. For os har det været vigtigt, at der også fremover er en bred politisk repræsentation i de enkelte fagudvalg, og det synes vi faktisk er lykkes," siger socialdemokraternes gruppeformand Søren Peschardt.
Rokeringerne skal formelt godkendes på næste byrådsmøde, og selve formandsskiftet skal godkendes af udvalget. Dette er dog blot en formalitet, da samtlige gruppeformænd har sagt god for aftalen på vegne af deres partier. Seniorudvalget forventer at træde sammen umiddelbart efter byrådsmødet og vælge formand, så beslutningen kan formaliseres.
De nye konstellationer medfører nogle interne omrokeringer i de to partier efter ønske fra medlemmerne selv. Hos Socialdemokraterne overtager Peter Borup Sørensen en plads i  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter Martin Sikær. Hos SF overtager Pernille Moesby Laursen Voksenudvalgspladsen fra Lone Myrhøj, og Morten Kristensen afløser Pernille Moesby Laursen i Jobudvalget.

null

Publiceret 24 October 2012 10:15