Niels Ulsing.

Niels Ulsing.

En veldreven, grøn og solid velfærds-kommune

Rødt budgetforlig i Hvidovre har sikret økonomisk stabilitet i de næste fire år med et budget i balance og en solid kassebeholdning, skriver NIELS ULSING og ANDERS WOLF ANDRESEN:

Det røde budgetforlig i Hvidovre har sikret økonomisk stabilitet i de næste fire år med et budget i balance og en solid kassebeholdning. Samtidig har kommunens øverste samarbejdsudvalg - HovedMED -udtalt: ¿Det er HovedMED¿s generelle indtryk, at der er tale om et budgetforlig som ¿ ikke mindst set i forhold til situationen i øvrige kommuner - afspejler et budget 2013, som er acceptabelt.¿

De borgerlige partier har fremsat forslag om skattelettelser, men i SF mener vi ikke, at den økonomiske situation er til at reducere kommunens indtægtsgrundlag på nuværende tidspunkt. Konsekvenserne af skattelettelser vil være besparelser, og dermed forringelser af vores serviceniveau på nogle af vores kerneydelser. Hvis vi fortsat kan sikre økonomisk stabilitet, som jo afhænger af mange faktorer, ikke mindst Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, kan der blive basis for skattelettelser fremover. Det er ikke en afgørende nødvendighed for SF, at have et højt skatteniveau, men det er til gengæld afgørende, at vi har et højt serviceniveau i Hvidovre, hvilket jo kræver et ordentligt indtægtsgrundlag. I det røde budgetforlig indgår der besparelser, som får personalemæssige konsekvenser, men meget langt fra det omfang, som ville være konsekvenserne af de borgerlige partiers forslag. For SF vejer de positive elementer i budgetforliget langt mere end de negative. Det er vigtigt for SF at sikre velfærdsområderne og særligt at stå vagt om de svageste, ældre og handicappede, samtidig med at der er sikkerhed for kommunens økonomi. Budgetaftalen slår indledningsvist fast, at Hvidovre skal bevare sin position som en veldreven, grøn og solid velfærdskommune. Det er også afgørende for SF, at Hvidovre bevarer en høj miljøprofil både fordi det ganske enkelt er det rigtige at gøre, og fordi det kan betale sig. Vi styrker derfor kommunens indsats på energirenoveringen af kommunens bygninger med et ESCO-projekt på 70 mio. kr. over to år, og samtidig fortsætter miljø- og energipuljen med otte mio. kr. om året. Herudover er SF glad for at budgetaftalen bl.a. indeholder: Kvalitetsløftet i folkeskolen for syv mio. kr. Sikring af at der kommer et nyt Quarkcenter, så Hvidovre stadig har et byøkologisk naturcenter Etableringen af to nye kunststofgræsbaner At brugerbetalingen på Aktivitetscentret for de ældre igen fjernes At der er afsat penge til et nyt genoptræningscenter Styrkelse af socialpsykiatrien At badebroen på stranden i Lodsparken gøres permanent og udviklingen fortsættes Fokus på de ledige, som falder for dagpengeperiodens varighedsgrænse og på ungdomsarbejdsløsheden


Anders Wolf Andresen.

Anders Wolf Andresen.

Publiceret 25 October 2012 09:00