Svend_Brinkmann.

Svend_Brinkmann.

”Det meningsfulde liv”?

FOREDRAG: Menighedsrådene i Jersie og Solrød sogne er gået sammen om at invitere professor i psykologi ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann til at komme til Jersie Sognehus.
Det sker torsdag den 1. november hvor Svend Brinkmann vil holde foredrag om et emne, der optager mange mennesker i dag, nemlig hvordan vi opfatter og hvordan vi hver især finder frem til et meningsfyldt liv.
Svend Brinkmann er udover sit virke ved Aalborg Universitet også forfatter til en lang række bøger om livet i det moderne samfund og om de problemer, vi mennesker oplever, når vi skal finde både os selv og meningen med at vi er den, vi nu engang er. En af bøgerne handler om ”Identitet – udfordringer fra Forbrugersamfundet”, en anden om ”Fællesskabets udfordringer” samt ”Det diagnosticerede liv - Sygdom uden grænser”.
Med sin interesse i samspillet mellem den enkelte og samfundet deltager Svend Brinkmann flittigt i den offentlige debat, hvor han bl.a. er medlem af ”Netværket på P1”, der er et ugentligt magasinprogram om fællesskaber i forandring.
I sit foredrag den 1. november vil Svend Brinkmann bl.a. komme ind på spørgsmålet om hvorfor at mange mennesker måske fejlagtigt tror, at vejen til et meningsfyldt liv går gennem selvudvikling.  Han vil også berøre det forhold, at vi i stigende grad tror, at det meningsfulde liv er det lidelsesfrie liv, så vi i konsekvens heraf søger diagnoser og medicin for at slippe for lidelsen.
Foredraget holdes ved det månedlige TorsdagsTræf i Jersie Sognehus, Birkevænget 40 og det sker undtagelsesvist kl. 19.00.
Alle er velkomne.
pm

Publiceret 27 October 2012 16:00