En af forfatterne er musikformidler Birgitte Antonius

En af forfatterne er musikformidler Birgitte Antonius

Ny bog kan revolutionere musikundervisningen i folkeskolen

Eleverne skal selv skabe musik i musikundervisningen i folkeskolen. Sådan har det stået i Folkeskolens trinmål siden 2009. Men det er sin sag at opfylde det mål i en skoleklasse på 25, uden det ender i kaos, hvis man ikke har en metode.

Af
Kim Schou

Det får man nu som musiklærer. Den 5. november udkommer nemlig undervisningsbogen Krudtugler, toner og taktarter, som er den første bog herhjemme, der gør brug af et miks af to metoder, community music og kreative musikalske processer, der ser eleven som medskaber af musikken.
Forfatterne er de to musikformidlere Birgitte Antonius og Mette Tarbensen, som er uddannet på konservatoriet i Esbjerg. De har også studeret metoden i England.
"Grundidéen er, at alle kan være med, lige meget om man har lært at spille eller ej, og metoden er netop velegnet til større grupper som en skoleklasse. Bogen giver direkte anvisninger på hvordan man går til værks. Princippet for en Community music session er, at man står eller sidder i en rundkreds, så alle er tunet ind på hinanden. Læreren sætter improvisationsforløbet i gang med en grundrytme, styrer forløbet og nedfælder elevernes komposition," fortæller Birgitte Antonius.
Bogen beskriver også et forløb af musikalske kreative processer, hvor eleverne skaber musik ud fra et billede eller et digt, og læreren fungerer som vejleder.
Det overordnede mål er, at børnene oplever glæden ved at udtrykke sig, improvisere og skabe noget sammen. De får brugt deres fantasi, får gå-på-mod og lærer at samarbejde.
"Bogens målgruppe er både lærere i folkeskolen og musikskolerne fra 3.- 6 klasse, hvor den kan give ny inspiration," tilføjer Birgitte Antonius.


FAKTA:

Krudtugler, toner og taktarter udkommer 5.11.2012 på forlaget Dansk Sang og kan købes på www.dansksang.dk. Pris: 300 kr.

Community music har længe været almindeligt brugt i England, men der findes ingen undervisningsbøger i metoden. En af foregangsmændene er den britiske jazmusiker Paul Griffiths.

Folkeskolens fællesformål for faget musik. Kilde: Uvm.dk:
Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Publiceret 27 October 2012 11:00