Haderslev Bygningsbevaringsforening har blandt andet valgt at præmiere Agerskovhus.

Haderslev Bygningsbevaringsforening har blandt andet valgt at præmiere Agerskovhus.

Pris til Agerskovhus

Haderslev Bygningsbevaringsforening præmierer yderligere to bygninger

Af
Dorthe Andresen

I september præmierede Haderslev Bygningsbevaringsforening Brummers Gård på Årø, men foreningen plejer at præmiere to til tre bygninger hvert år.
Bestyrelsen har derfor besluttet at uddele yderligere to præmieringssten i 2012.
Man har valgt at præmiere Agerskovhus beliggende på Hornsgårdsvej 7 i Fole. Agerskovhus blev opført i 1682 som et gårdstuehus, der karakteriseres ved, at mennesker og dyr huses under et tag. Det er oprindeligt opført som et bulhus, altså et træhus, men blev i 1783 ombygget i grundmur. Huset blev af den nuværende ejer Jørgen Overby omfattende restaureret for 10 år siden og er siden smukt vedligeholdt. Præmieringen finder sted fredag, den 2. november på adressen Hornsgårdvej 7, Fole, Gram.
Derudover har foreningen valgt at præmiere UC Syds bygninger på Lembckesvej (det tidligere Haderslev Seminarium) for smuk vedligeholdelse samt ombygninger, der gør bygningerne anvendelige under hensyntagen til deres oprindelige kvaliteter.
Præmieringen af UC Syds bygninger er et åbent foreningsarrangement, hvor alle foreningens medlemmer og andre interesserede inviteres til at deltage. Udover selve overrækkelsen med taler vil arrangementet omfatte en rundvisning i bygningerne.
Arrangementet finder sted lørdag, den 3. november klokken 10. Mødestedet ved institutionens flagstang i den gamle skolegård.

Publiceret 27 October 2012 11:00