- Når de unge lærer spillereglerne for kricket, lærer de også noget om spillereglerne for livet, siger Jan Rasmussen, formand i Køge Kricket Klub. (Arkivfoto: JCJ).

- Når de unge lærer spillereglerne for kricket, lærer de også noget om spillereglerne for livet, siger Jan Rasmussen, formand i Køge Kricket Klub. (Arkivfoto: JCJ).

Foreninger vil skabe tryghed i Køge

KØGE : Fire foreninger får støtte fra puljen ”Tryghed og Godt Ungeliv”.
- Dejligt at se så mange foreninger på banen, siger borgmester Marie Stærke (A) på vegne af puljens arbejdsgruppe.
- Når de unge lærer spillereglerne for kricket, lærer de også noget om spillereglerne for livet.
Sådan siger Jan Rasmussen fra Køge Kricket Klub, der nu starter hold op for børn og unge i fire af Køges udsatte boligområder. Det sker med støtte fra Byrådets særlige pulje ”Tryghed og Godt Ungeliv”.
Puljens arbejdsgruppe har netop besluttet at støtte syv nye projekter. Fire af ansøgningerne kommer fra foreninger, der vil være med til at skabe tryghed i Køge Kommune – og én af dem er Køge Kricket Klub.
Kricketklubben er i forvejen kendt for sit arbejde med integration, men nu vil klubben også gøre en særlig indsats for at få flere børn og unge på banen – og allerhelst dem, der sjældent går til noget efter skoletid. Det sker ud fra devisen om, at hvis børnene ikke kommer til klubben, må klubben komme til børnene og give dem en sund fritidsinteresse. Konkret vil kricketklubben stå for én træningsgang om ugen for børn og unge i henholdsvis Karlemoseparken, Ellemarken, Hastrupparken og Søparken.
Kricketklubben har allerede gode erfaringer med at rykke ud i Karlemoseparken og spille med beboerne derude:
- Herfra ved, vi at der i området er efterspørgsel efter et tilbud om eftermiddagen, hvor de unge kan bevæge sig og bruge noget energi, siger Jan Rasmussen, der er formand for Køge Kricket Klub.

Mere end boksning

Også bokseklubben BOKS12 får støtte fra fra ”Tryghed og Godt Ungeliv”.
I sommers fik klubben støtte fra puljen til at indrette lokaler på Hastrupskolen. Nu har klubben søgt – og fået – midler til at støtte børn og unge udenfor bokseringen.
Allerede fra første færd har klubben oplevet en kæmpe interesse, og den har nu oprettet flere hold pr. dag næsten alle ugens dage. BOKS12 har imidlertid oplevet, at mange af både de deltagende og deres venner og familie også kommer i klubben, når de ikke er tilmeldt et hold.
- Vi har indset at der ligger lige så meget social træning i klublokalet som i træningslokalet. Vi oplever nu at nogle medlemmer og deres mindre brødre samt venner kommer til klubben en time til halvanden før træningsstart. Dem vil vi gerne gøre en indsats for, siger Belinda og Børge Løve, stiftere af bokseklubben.
Takket være pengene fra ”Tryghed og Godt Ungeliv” kan BOKS12 fremover have en voksen medhjælper i klublokalet før, under og efter træning. Medhjælperen skal være rollemodel for de unge og vise dem, hvordan man omgås hinanden på en god måde.
De øvrige foreninger, der får tilskud fra ”Tryghed og Godt Ungeliv” i denne omgang, er IF "Frem" Bjæverskov og Køge Søspejd.

3 mio. kr. årligt

Puljen for Tryghed og Godt Ungeliv blev oprettet i forbindelse med vedtagelse af Køge Kommunes budget for 2012- 2015.
Der er afsat 3 mio. kr. årligt til initiativer og projekter, som kan øge trygheden på tværs af hele kommunen, og som falder indenfor fokusområderne ”Godt ungeliv i bevægelse”, ”fokuseret indsats i boligområderne” og ”en sammenhængende kriminalpræventiv indsats”.
De fire foreningers projekter handler alle om ”Godt ungeliv i bevægelse”, og flere af dem foregår i kommunens udsatte boligområder.
Arbejdsgruppens formand, borgmester Marie Stærke (A) er glad for, at foreninger og klubber nu for alvor har fået øjnene op for puljen og byder ind med forslag til projekter:
- Vi synes i arbejdsgruppen for ”Tryghed og Godt Ungeliv”, at det er dejligt at se, hvordan vores lokale foreninger gerne vil være med til at tage et ansvar for at aktivere unge i vores udsatte boligområder. Vi har et rigt foreningsliv i Køge Kommune, og der er brug for alle de frivillige kræfter, hvis vi skal have denne gruppe af unge til at være med, siger hun på vegne af arbejdsgruppen.
pm

Allerede fra første færd har bokseklubben Boks 12 oplevet en kæmpe interesse, og den har nu oprettet flere hold pr. dag næsten alle ugens dage.

Allerede fra første færd har bokseklubben Boks 12 oplevet en kæmpe interesse, og den har nu oprettet flere hold pr. dag næsten alle ugens dage.

- Dejligt at se så mange foreninger på banen, siger borgmester Marie Stærke (A) på vegne af puljens arbejdsgruppe. (Arkivfoto).

- Dejligt at se så mange foreninger på banen, siger borgmester Marie Stærke (A) på vegne af puljens arbejdsgruppe. (Arkivfoto).

Sådan søger du

Har du også en god idé til hvordan vi skaber Tryghed og Godt Ungeliv i Køge? Så kan du også søge om midler fra puljen der er på i alt 12 mio. i perioden 2012-2015, fordelt med 3 mio. på hvert år.
Du behøver ikke at være fra en forening eller klub for at søge. Kravet er blot at projektet skal handle om øge trygheden og henvende sig til børn og unge i Køge, og falde indenfor ét (eller flere) af de vedtagne programområder:
- Godt Ungeliv i Bevægelse
- Fokuseret indsats i boligområderne
- En sammenhængende kriminalpræventiv indsats
Se ansøgningsskema på www.koege.dk/godtungeliv .
De får støtte
Arbejdsgruppen for Tryghed og Godt Ungeliv har på sit møde 30. oktober givet støtte til syv projekter:
• Håndbold for unge (IF Frem Bjæverskov)
• Sejlundervisning (Køge Søspejd)
• Kricket for børn og unge (Køge Kricketklub)
• Socialmedarbejder (Boks12)
• Fortsættelse af projekt Streetways (Køge Kommunes kulturafdeling mfl.)
• Analyse af kriminalpræventivt arbejde (SSP og Køge Kommunes arbejdsmarkedsafdeling)
• Unge mænd med mål (Køge Boligselskab)
Læs mere på www.koege.dk/godtungeliv .

Publiceret 01 November 2012 05:45