Direktør i Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh.

Direktør i Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh.

Ny analyse:

Region Sjællands jobtab standset

REGIONALT: Finanskrisen har taget hårdt på virksomhederne i Region Sjælland. Fra 2009 til 2010 blev der i krisens tegn tabt næsten 17.000 job. Men tabet af arbejdspladser er stoppet fra 2010 til 2011, hvor der stort set er status quo i job.
Erhvervslivet i Region Sjælland viser ifølge ny analyse positive takter. Væksttendens 2012 – 2013 giver et indblik i udviklingen for erhvervslivet og én af de store konklusioner er, at erhvervslivet helt konkret er i bedring.
- I Væksthus Sjælland arbejder vi årligt med 600 virksomheder, og vi kan genkende tendensen fra virksomhederne. En del virksomheder har rigtig god fart på, og mange har nu skåret til og effektiviseret, sådan at de er stærkere i konkurrencen med andre virksomheder. De ansætter ikke nye folk endnu, men de afskediger heller ikke, fortæller direktør i Væksthus Sjælland Mads Váczy Kragh.
Et af de områder, der blev ramt hårdt, var bygge-bolig området. Fra 2009 til 2010 blev der tabt 6.500 job. Det jobtab er ikke standset helt, men en række andre brancher har holdt status quo fra 2010 til 2011 og enkelte faktisk skabt vækst. Generelt klarer beskæftigelsesudviklingen i Region Sjælland sig bedre end både i Midtjylland og Syddanmark.
- Der er grund til optimisme. Vi har faktisk et stærkt erhvervsliv i Region Sjælland med et rigtig stort potentiale. De virksomheder, der har klaret sig godt gennem krisen, skal nu tænke offensivt, og sørge for virkelig at få gang i hjulene over de næste år. Her er særligt eksporten en nøgleparameter. Der er brug for, at endnu flere sjællandske virksomheder tænker internationalt og starter salg til nye markeder, mener væksthusdirektøren.
At jobtabet er standset glæder også formand for Vækstforum Sjælland og Regionsrådet Steen Bach Nielsen.
- Det er rigtig godt, at vi nu kan konstatere en opbremsning i tabet af arbejdspladser. Det lover godt for de kommende år. Også selvom en del af de job vi har tabt, nok ikke kommer tilbage. Til gengæld skal vi skabe nye arbejdspladser inden for nye brancher. Det er meget positivt, at vi eksempelvis kan se de første spæde tegn på energi- og miljøområdet. Det rummer et særligt potentiale for Region Sjælland, fortæller Steen Bach Nielsen.
Energi- og miljøområdet har i hele perioden fra 2009 til 2011 skabt ca. 300 job. Transportområdet er det område, der ifølge analysen klart viser de bedste takter. På trods af et stort tab det forgående år, har transportvirksomhederne skabt 750 job fra 2010 til 2011.
- Region Sjællands transportvirksomheder har et rigtig stort potentiale i de kommende år. Sjælland kommer til at være et knudepunkt for transport mellem Skandinavien og det europæiske kontinent, når Femern Bælt forbindelsen står færdig. Derfor er det rigtig godt at se, at der allerede nu er vækst i de virksomheder, udtaler Steen Bach Nielsen.
Regionsrådsformanden fremhæver, at netop transport og infrastruktur har et stærkt politisk fokus i regionen, særligt i STRING-regionen, der dækker området fra Skåne til Hamborg.
pm

Publiceret 01 November 2012 08:45