Lars Kromann Larsen mener, at Vejle by - ikke de gamle oplandskommuner - er underrepræsenteret i byrådet. Foto: Peter Friis Autzen

Lars Kromann Larsen mener, at Vejle by - ikke de gamle oplandskommuner - er underrepræsenteret i byrådet. Foto: Peter Friis Autzen

SF'er:

For få vejlensere i byrådet

Det er en misforståelse og en myte, at Vejle sætter sig på alt i byrådet. Faktisk burde Vejle have flere byrådsmedlemmer, mener Lars Kromann Larsen

Af
Peter Friis Autzen

"Lige siden kommunesammenlægningen har jeg hørt folk fra de gamle oplandskommuner hævde, at de ikke er godt nok repræsenteret i byrådet og i kommunen. Men det er simpelthen ikke korrekt," siger det mangeårige byrådsmedlem for SF, Lars Kromann Larsen.
Han kommenterede i sidste uge her i avisen på behovet for større sammenhold i den store Vejle Kommune. Og han påpegede behovet for flere byrådsmedlemmer fra Vejle by.
Lars Kromann Larsen er selv fra den gamle Vejle Kommune og har ofte lagt øre til utilfredse borgere fra oplandsbyerne, der i kommunen er blevet døbt Centerbyerne.
"Men hvis man ser på det nuværende byråd, er der faktisk tale om, at den gamle Vejle Kommune og Vejle by er underrepræsenteret i forhold til befolkningstallet," siger Lars Kromann Larsen.
"Vejle har cirka 57.000 indbyggere - altså godt og vel halvdelen af kommunens 108.000 mennesker. Og så burde Vejle også have over halvdelen af de 31 byrådssæder. Men Vejle har kun 13," siger han.

Mange årsager

Lars Kromann Larsen ved ikke, hvorfra myten om, at "Vejle sætter sig på det hele" kommer fra.
"Målt på antallet af byrådsmedlemmer er Vejle underrepræsenteret, hvorimod for eksempel Jelling og Børkop er overrepræsenteret. Men måske oplever folk i centerbyerne det anderledes, fordi en stor del af de kommunale budgetter bruges i Vejle. For eksempel til veje, fordi asfalten i den store by slides mere og skal repareres mere," siger han.
Han mener ikke, at centerbyernes politiske indflydelse er faldet efter kommunesammenlægningen.
"Tværtimod. Centerbyernes mange byrådsmedlemmer betyder, at nogle sager kommer højere op på den politiske agenda, end de ellers ville have været. Til gengæld kunne nogle meget Vejle-rettede sager have haft højere prioritet, hvis byen havde flere pladser i byrådet," siger det vejlensiske byrådsmeldem.

Stem personligt

Lars Kromann Larsen mener ikke, at Vejle by lider under at være underrepræsenteret. Men han ser kun én mulighed for at ændre på det:
"Hvis vejlenserne vil have flere lokale i byrådet, er de nødt til at stemme personligt på en lokal kandidat ved kommunalvalget til november. Det er man god til at gøre i centerbyerne - og det har været med til at sikre dem mange pladser i byrådet," siger Lars Kromann Larsen.
Han har siddet i byrådet for SF siden 1995, og han genopstiller ikke ved valget næste år.

Publiceret 11 December 2012 08:00