- Da finansiering til det store kulturhus endnu ikke er endeligt på plads, skal arkitekterne i projektkonkurrencen også redegøre for, hvordan kulturhuset kan bygges i to etaper, siger Kulturudvalgsformand Erik Swiatek.

- Da finansiering til det store kulturhus endnu ikke er endeligt på plads, skal arkitekterne i projektkonkurrencen også redegøre for, hvordan kulturhuset kan bygges i to etaper, siger Kulturudvalgsformand Erik Swiatek.

Kulturhusprojektet er gået ind i ny fase

KØGE: Køge Kommune har netop udskrevet en prækvalifikation, hvor tegnestuer kan byde ind på opgaven med at bygge et nyt Kulturhus i Køge.
I januar udvælges fem tegnestuer, som i løbet af foråret 2013 skal give deres bud på opgaven.
Forud er gået en lang proces med idékonkurrence, udstilling, kulturhusstudier, politiske visioner og input fra borgerne. Visionen er et kulturhus som indeholder bibliotek, musikskole, billedskole, sal og event- og foreningsfaciliteter.
De traditionelle grænser mellem institutionerne skal udviskes og erstattes af nye funktionelle fagområder - såkaldte zoner. I det nye kulturhus vil man bl.a. kunne besøge Videnszonen for at låne en bog og Musikzonen for at få undervisning, finde øvelokaler og låne noder.
Kulturhuset er et led i første etape af Køge Kysts udviklingsplan for Stationsområdet, hvor der bl.a. etableres en bred underføring for gående under jernbanen ved Teaterbygningen. Det nye byrum, som opstår ved underføringen er tænkt som et kulturtorv, hvor det nye kulturhus skal være med til at sikre et aktivt og kulturelt bymiljø.
- Vi håber på, at kunne bygge hele kulturhuset på én gang, i en bygning på mellem 4.500-6.000 m2. Da finansiering til det store kulturhus endnu ikke er endeligt på plads, skal arkitekterne i projektkonkurrencen også redegøre for, hvordan kulturhuset kan bygges i to etaper. Første etape er erstatningen for Teaterbygningens sal og anden etape er den store model med bibliotek, musikskole og billedskole - når en finansiering til dette er muliggjort, siger Kulturudvalgets formand Erik Swiatek.
I prækvalifikationen skal tegnestuerne give et indtryk af deres arkitektoniske fokus og redegøre for erfaring med tidligere lignende projekter. De fem deltagende arkitektteams, som går videre til projektkonkurrencen får cirka otte uger til at formulere et bæredygtigt koncept for, hvordan kulturhuset skal se.
Der lægges i den endelige udvælgelse stor vægt på, at Kulturhuset spiller sammen med det omkringliggende område, lever op til byens arkitekttoniske skala og bygger videre på visionsplanen, som blev udviklet i efteråret 2012.
Køge Kommune forventer at have en vinder af projektkonkurrencen i maj 2013.
Følg med i konkurrencen og læs om visionerne for kulturhuset på www.koege.dk/nytkulturhus.
pm

null

Publiceret 17 December 2012 05:45