"2013 bliver et skidt år for de flestes privatøkonomi. Priser vil stige mere end lønninger, og skatten stiger også," fortæller økonom Kim Valentin fra Finanshuset Fredensborg.

Økonom om 2013:

Vi får færre penge mellem hænderne

2013 bliver ikke noget godt år for danskerne, forudser en uvildig økonom. Kun få ting trækker i den positive retning

Af
Michael Harsvik

Michael Harsvik

Skatten stiger, reallønnen falder og priserne stiger.
Det er en kort opsummering af danskernes private økonomi næste år, som vi har bedt direktør Kim Valentin fra "Finanshuset Fredensborg" spå om.
Han er uvildig ekspert inden for privatøkonomi, og har ikke nogen personlig interesse i at tale danskernes økonomi hverken op eller ned.
Det er ikke ubetinget godt nyt, han kan se i sin egen krystalkugle:
"Nej, helt generelt får folk færre penge mellem hænderne næste år. Vi er stadig ved at betale af på krisen, og der går nok et stykke tid, før det vender," mener Kim Valentin.
Skatten er ét af de områder, hvor man kan komme til at betale mere:
"Finansloven var lidt hård ved skatten. Både bundskatten og topskatten hæves. Hvis man både har en høj personlig indkomst og en høj kommuneskat, ja så kan man komme til at betale op til 0,39 procent mere i skat næste år. Dertil kommer, at der også er kommuner, der sætter skatten op næste år. Selv om det samlet for hver enkelt kun drejer sig om 100-200 kroner om måneden, så kommer man til at mærke det," siger Kim Valentin.
"Men var der ikke noget om, at skattereformen faktisk satte skatten ned?"
"Jo, topskattegrænsen sættes op, og beskæftigelsesfradraget stiger, men altså kun gradvist de kommende år," fortæller Kim Valentin.

Danskerne gæld

Mens renterne på blandt andet realkredit er rekord lave, så oplever mange danskere, at de alligevel betaler skyhøje renter på deres gæld. Og det har Kim Valentin er forklaring på:
"Det bliver stadig dyrere at låne. Bankerne er ved at inddrive de negative effekter af finanskrisen, og det kommer almindelige mennesker til at betale. Specielt de danskere, der er fanget i en gældsfælde, kan opleve, at bankerne tager ågerrenter helt op til 20 procent. Lidt populært kan man sige, at regningen for finanskrisen nu sendes ud til den almindelige borger, og jo dårligere man er stillet økonomisk, des højere renter skal man betale. De gode kunder mærker til gengæld ikke så meget - i nogle tilfælde slet ikke noget."
"Hvem kommer til at mærke det mest?"
"Det kan for eksempel være et ungt par, der har købt andelsbolig lige før krisen. Eller et par, hvor manden lige har mistet jobbet. Eller en ung single, som er kommet til at tage et af de rigtig dyre forbrugslån på et forkert tidspunkt. Det er også disse grupper, der oplever, at de netop ikke kan skifte bank og ikke kan forhandle bedre vilkår hos bankerne."

De fleste dansker vil opleve at have færre penge mellem hænderne i 2013.

De fleste dansker vil opleve at have færre penge mellem hænderne i 2013.

Inflation

Danskerne skal også være opmærksomme på, at det bliver dyrere at være forbruger i 2013.
"Man vil nok mærke, at priserne stigere, mens lønnen har svært ved at følge med. Er man privatansat, vil man sandsynligvis opleve et fald i reallønnen, fordi priserne stiger mere end lønnen. Generelt vil vi altså opleve en reallønsnedgang næste år. Modsat er der også lidt positivt. Fedtafgiften forsvinder, og der kommer ikke nogen sukkerafgift. Men de almindelige markedsmekanismer tilsiger, at det kommer kunderne ikke til at mærke noget til. Når først en vare er blevet dyrere, er det sjældent, at den bliver billigere igen," siger Kim Valentin.
Så alt i alt ser det ikke for godt ud?
"Nej, vi befinder os i bunden af krisen, og vi er ude i en nedtur, hvor der også er lidt tvivl om, hvorvidt det vender i 2013. I Danmark er vi i en forholdsvis god situation lige nu, fordi vi har mange små virksomheder, som er hurtige til at omstille sig. Til gengæld viser tidligere kriser, at vi også er længere tid om at opfange et nyt opsving. Danmarks problem er , at vi har svært ved at skabe vækst. Vi ved ikke, hvor den skal komme fra. Vi har - i forhold til udlandet - høje lønninger, for høje skatter og for lav produktivitet. Modsat har vi jo politisk stabilitet, ingen korruption og stor fleksibiltet," siger Kim Valentin.

Spar op!

"Finansminister Bjarne Corydon opfordrer til, at vi bruger lidt flere penge. Hvis du havde 10.000 kroner, ville du så spare op eller bruge flere penge?"
"Jeg ville definitivt spare op. Mange danskere har mistet på krisen og har behov for at reparere på den. De, der har meget, burde bruge penge, men de har ikke behov for det. Og de, der gerne vil bruge penge, bør ikke bruge dem. Dertil kommer, at regeringen gør det forkerte, hvis de vil stimulere det private forbug. Det hjælper ikke at sende store beløb ud til danskerne, som for eksempel efterlønspengene. Får vi store beløb, så bruger vi dem normalt til at betale gæld af med. Fik hver dansker mindre beløb mellem hænderne, ville det normalt gå til forbug. "
Så et god råd til danskerne i 2013?
"Man skal kigge meget mere på forbruget end på, hvad man tjener. Det er en meget mere afgørende faktor end lønnen. Der kan skaffes rigtig meget luft i økonomien, hvis man er kritisk over for ens eget forbug", siger Kim Valentin, der også har et godt råd til landets pensionister:
"Pensionister skal være opmærksom på formuen. I krisetider som denne bliver den forrentet lavere end normalt, og så er man tilbøjelig til at spise af den. Det positive er, at lav forrentning af formuen vil betyde, at man er berettiget til mere i folkepensionens pensionstillæg i mange tilfælde," siger Kim Valentin.

Publiceret 01 January 2013 09:00