Borgmester Jørn Pedersen (V) ser UC Dannmark som en stærk medspiller

Borgmester Jørn Pedersen (V) ser UC Dannmark som en stærk medspiller

Parløb

Kolding Kommune og UC Syddanmark indgår partnerskabsaftale

Aftalen skal styrke og synliggøre samarbejdet mellem kommunen og uddannelsesinstitutionen. Den underskrives 3. januar 2013.
IT i folkeskolen. Designbørnehave. Innovation i den offentlige omsorg. Det er alle satsningsområder for Kolding Kommune, men det er også områder, hvor University College Syddanmark med sine kommunikations- og velfærdsuddannelser har særlige kompetencer.
Nu indgår de to parter så en aftale, der sætter en fast ramme om samarbejdet.
- Vi skal i de kommende år arbejde på at realisere Kolding Kommunes nye vision: ?Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse?. Det kan vi kun gøre i samarbejde med andre, og her ser vi UC Syddanmark som en vigtig medspiller. Det er derfor med stor glæde, at vi med en partnerskabsaftale får formaliseret det gode samarbejde, der altid har været med UC Syddanmark, siger borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V).

Uddannelsesbyen Kolding

Aftalen skal også styrke Koldings status som uddannelsesby, og derfor forpligter University College Syddanmark sig til et tættere samarbejde med byens andre uddannelsesinstitutioner.
Carl Holst, formand for UC Syddanmarks bestyrelse og regionsrådsformand, siger:
- Jeg glæder mig over, at vi i et tættere samarbejde med Kolding Kommune og med byens andre uddannelsesinstitutioner kan være med til at sørge for at flere unge får en uddannelse, så vi når den nationale målsætning om at 60 pct skal have en videregående uddannelse. Dermed kan vi bidrage til at Kolding får de højt kvalificerede medarbejdere, der er brug for i en så ambitiøs og vækstorienteret kommune.

Ny viden

For University College Syddanmark, som bl.a. uddanner Kolding Kommunes lærere, pædagoger og sygeplejersker, er aftalen en mulighed for at styrke uddannelserne og skabe ny viden gennem fælles projekter. Samarbejdet kan således handle om alt fra videreuddannelse af Kolding Kommunes medarbejdere til studenterprojekter, netværksdannelse og forskningssamarbejde.
Aftalen underskrives formelt på University College Syddanmarks Campus Kolding den 3. januar kl. 13:30 af borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V), og bestyrelsesformand for University College Syddanmark, Carl Holst. Aftalen løber frem til 2017.

Publiceret 01 January 2013 12:00