Forureningsekspert

Sanne Skov Nielsen er ny ingeniør i Orbicon på Ringstedvej. Hun skal i afdelingen Forurenet Jord og Grundvand arbejde på en række projekter for Miljøstyrelsen, der handler om risikovurdering af overfladevand i forhold til f.eks. jordforureninger. Sanne Skov Nielsen er uddannet Miljøingeniør fra DTU og har specialiseret sig i jord og grundvandsforurening, risikovurdering af forureningssager, grundvandsgeokemi og geokemisk modellering.

Publiceret 10 January 2013 07:00