Det ville ikke blot være forkert, men også en dårlig forretning at lukke Haderslev Kaserne, siger støtteforeningen.

Det ville ikke blot være forkert, men også en dårlig forretning at lukke Haderslev Kaserne, siger støtteforeningen.

Lukning af Haderslev Kaserne er en dårlig forretning

Nye fejl og mangler ved etablissement analysen over Haderslev Kasserne øger modstanden mod lukning

Af
Af Lene Dalsgaard

Foreningen Haderslev Kasernes Venner har gravet endnu en række argumenter frem som taler imod en lukning af kasernen. Samtidig er foreningen noget utryg ved at forsvaret selv, nu arbejder ud fra den oprindelige etablissementsanalyse, som de mener, er fyldt med fejl og mangler.
”Vi har påpeget en del mangler tidligere, nu har vi gravet endnu dybere og det viser sig at den er endnu mere fyldt med fejl, end vi først troede. På den baggrund kan man da ikke træffe en beslutning, mener Ole Aaris, som er formand for foreningen Haderslev Kassernes Venner.
”Den taler kun om fordele ved at lukke kaserner, ikke de ulemper og de omkostninger der er forbundet med en lukning,” Siger formanden for Haderslev Kasernes Venner,
For eksempel mener foreningen ikke, at der er taget højde for hvad det vil koste at etablere nogle af de anlæg, der er i Haderslev, et andet sted.
”I materialet regnes der med at Haderslev Kasserne vil kunne sælges for 20 millioner kroner, men det vil koste 120 millioner kroner at etablere en skydebane som den Haderslev Kaserne råder over, for eksempel i Fredericia. Desuden kommer der genetablering af en række andre faciliteter og værksteder, som vil koste en samlet milliard kroner. Det er da dårligt købmandsskab. ”siger Ole Aaris.
Det er beregnet at det vil koste 32 millioner kroner at flytte enhederne fra Haderslevs til Fredericia. Til sammenligning kostede det over 30 millioner kroner at flytte Danske division fra Fredericia til Haderslev i 2002, og det var kun en enkelt enhed, her taler man om at flytte tre enheder.
”Hvordan tror man, at det kan gøres billigere end at flytte en ? spørger Ole Aaris.
Foruden det rent militære står Haderslev Kaserne bag en del opgaver af mere civil karakter, som også bør tages med, når fordele og ulemper skal regnes op. For eksempel tager Haderslev Kaserne sig hvert år af 300 praktikanter som der skal findes pladser til i det private erhvervsliv hvis kasernen lukker, ligesom mange af kasernens faciliteter stilles til rådighed for byens borgere, for eksempel gymnastiksalen, som er fuldt booket op.

"Man glemmer at indregne de ulemper det giver at lukke kasernene," siger formand Ole Aaris.

Publiceret 10 January 2013 09:00