Skal de tre skoler bevares?

Bør der bygges en ny Lykkesgårdskole? Bør vi lave et nyt ungdomsmiljø?

Af
Af Tom Arnt Thorup

Møllevangen 24

6800 Varde.

Vi har i Varde by lige været igennem en ny skoledistriktsinddeling, så skolestrukturen hænger sammen. Jeg kan sagtens følge forældre og de tre skolebestyrelser samt erhvervsledernes indstillinger som hedder: At vi skal bevare det vi har i dag, det kender vi jo og det fungere.
De tre skoler er trinvis opdelt dvs. 0.-3. klasse er et trin, 4.-6. klasse er mellemtrinnet og 7. – 9. klasse er overbygningen. Ser vi på det udefra er det rigtigt, at skolerne er "fysisk" som de var, da vi andre gik i skole – nogle er renoverede andre er ikke renoverede, nogle steder er der tale om gamle lokaler andre steder nye. Man fristes til at spørge hvorfor? Svaret kommer prompte – vi har prioriteret pædagogisk eller der har ikke været penge nok!
Hvad vil vi egentlig med skolevæsenet i Varde By – for mig at se - er svaret det bedste for vores børn.
Det betyder investeringer i og renoveringer af vores skoler. Så de er opdaterede mht. pædagogiske miljøer så lærerne har det, der kræves i dag udover pædagogikken. Derfor har vi vedtaget en IT-strategi, så vi er i gang på dette område.
Det næste er netop det pædagogiske - i dag er det jo skolerne der kører "det samme som sidste år" - dog enkelte med idrætslinjer og lignende. Men hvad med, at stile højt som i Esbjerg: Internationale linjer - Da Vinci Linje osv. Jeg synes vi har alle muligheder så hvorfor ikke sikre udvikling? Det kræver midler siges der - JA, men det kræver også pædagogisk vilje, og den tror jeg på er til stede.
Det er klart, at samarbejdet med Campus lige skal løbes i gang - og her har vi allerede som politikere bevilliget flere penge, fordi vi VIL noget med Campus. Spørgsmålet er bare vil vi noget med skolerne i Varde by - JA.
Hvad sker der ved at samle 7. - 9. klasse på Sct. Jacobi skole? Skulle jeg argumentere for, så har vi en enestående mulighed for at skabe et ungdomsskolemiljø med helt andre pædagogiske linjer end vi kender i dag. Det er alt andet lige lettere, at en skole udbyder det - frem for tre skoler.
Der hvor kæden måske hopper af er, at Sct. Jacobi vil komme til at mangle 0.- 6.klasse, det næste er, at Brorson og Lykkesgårdskolen bliver ramt af at mangle 7. - 9. klasse. Det er de folk, der bor i skoledistriktet trætte af pga. det giver øget transport og at vi nok havde håbet at vores børn kunne gå det samme sted alle år og måske endda bosat os efter det. Forståeligt nok og rigtigt.
Det næste der anføres er at Sct. Jacobi Skole er bygget som en skole for 0. - 9. klasse og derfor ikke kan rumme de store. Det er en sandhed med modifikationer, det ligger dog helt fast, at der skal investeres i infrastrukturen (sikre cykelstier) så vores børn kan komme sikkert frem – og det er must, hvis model 2a vedtages. Det er ligeledes et faktum, at der skal udbygges og laves om på alle tre skoler, så eleverne kan rummes og forholdene er i orden, det er vi med på som politikere.
MEN der er ting som vi åbenbart ikke har styr på, hvis vi skal tro Karl Haahr (L) og Gylling Haahr (V) - det er økonomien. "Man" aner ikke hvordan pengene skal findes uanset valg af model.
Jeg medgiver da gerne, at kassen ser tom ud. MEN derfor kan det være, at vi i stedet skulle tænke nyt. Måske er det netop nu, at vi bringer andre tanker i spil. Man kan overveje at bygge en HELT ny Lykkesgårdskole, det koster ca. 110 millioner. Fordelen ved denne løsning er, at det kan laves via. OPP (offentlig privat løsning), herved er økonomien på plads.
Det næste er, at vi gerne vil udvikle Varde Syd, bl.a. er hele området ved siden af Hjertecenteret oplagt som parcelhusgrunde, og det vil give nye elever på skolerne.
Varde er Varde Kommunes lokomotiv. Sidste år var der en befolkningsvækst på 5,6 %. Skal vi fortsat sikre, at elevtallene er stigende kræver det, at vi som politikere reelt vil bosætning og sikre der er grunde, der kan købes UDEN restriktive lokalplaner.
Hvis kasernen pludselig ikke bevares, står vi med masser af lokaler i Varde Syd som måske kan bruges til skole, og derfor kan man overveje at afvente.
Jeg glæder mig til at læse høringssvarene, for at se om der er nyt under solen - eller måske gode ideer. Pt. hælder jeg til model 1A, godt nytår.
En ting professor Niels Egelund har ret i - det giver debat, når der røres ved skoler.

Publiceret 10 January 2013 08:00