Formand for arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget i Varde Kommune, Thyge Nielsen hylder udvalgets fokus på området.

Formand for arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget i Varde Kommune, Thyge Nielsen hylder udvalgets fokus på området.

Vardes jobcenter er blandt de bedste

Varde er en af otte kommuner, der skal vise andre vejen på beskæftigelsesområdet. Det fortæller en Deloitte-undersøgelse, som i dag bliver fremlagt på KL-konferencen Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

Af
Kim Schou

Nær kontakt til de lokale virksomheder og fokus på effektivitet og den enkelte borger, når man visiterer til beskæftigelsestilbud.
Det kendetegner ifølge Deloitte-rapporten beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Jobcenter Varde er blandt landets bedste, når man ser på resultaterne, og derfor er Varde blandt de otte kommuner, som Deloitte har kigget i kortene.
Rapporten ?Gør som de bedste? bliver i dag præsenteret for topfolk fra alle landets kommuner på konferencen Kommunaløkonomisk Forum, der har fokus på kommunale reformer.
Formand for arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget i Varde Kommune, Thyge Nielsen (V) har følgende forklaring på de gode resultater:
"Vi har 100 procent fokus på området, og det har vi haft lige siden kommunalreformen. Vi har eksempelvis et selvstændigt politisk udvalg, der tager sig af området, og hos os har der fra dag ét i praksis kun været et jobcenter, uanset om man var forsikret eller bistandsmodtager."
Et andet særkende for organiseringen i Varde er en klar arbejdsdeling mellem politikere og medarbejdere:
"Vi tør træffe beslutninger og handle i dagligdagen. Den politiske ledelse holder helikopterperspektivet og viser os den tillid at udmønte beslutningerne. Det gør, at vi har stor handlefrihed," siger chefen for Jobcenter Varde Erik Schultz.
De øvrige kommuner i undersøgelsen er: Helsingør, Rebild, Hillerød, Holstebro, Skanderborg, Vejle og Vordingborg.

Publiceret 10 January 2013 10:00