Stændertorvet og fremtiden

Det er med stor tilfredshed, at Foreningen for Bygnings og Landskabskultur – Roskilde ser, at Roskilde Kommune endelig tager fat på en renovering af Stændertorvert – det er i den grad tiltrængt. Ideen med én stor sammenhængende torvebelægning er enkel, og synes umiddelbart god. Vi vil dog pege på en række forhold, som vi synes, det er nødvendigt at holde sig for øje.

Palæhaven

Palæhaven og muren omkring haven er vigtige at bevare i så godt som uberørt tilstand. Haven har altid har givet plads til stille meditation og arrangementer, der kræver uforstyrrethed, og mange borgere fra byen har gode oplevelser fra havens særlige atmosfære. Roen og den gode atmosfære skyldes havens lukkede karakter og muren omkring haven. Vi vil derfor protestere kraftigt, hvis muren gennembrydes for markant, og hvis haven med flere porte gøres til et gennemgangsrum.

Trafikken

Man må være indforstået med, at der skal ske en trafikafvikling på en del af Stændertorvet. Vi opfordrer til, at det arrangeres så diskret som muligt – og at den massive parkering fjernes fra pladsen. Vi ved, at nogle vil protestere imod en fjernelse af parkeringen, men parkeringsbehovet behov må løses andre steder end lige her på byens centrale torv under domkirkens tårne. Og vi har jo en ”forsøgsordning” kørende hver eneste lørdag formiddag, her er der ikke en eneste bil parkeret på Stændertorvet, men en masse boder med torvehandel – og det går da vist meget godt!

Træer

I Stændertorvs projektet ser det nærmest ud, som om træerne er tilfældigt selvsåede. Hvis den flotte gamle plads, alligevel skal have retning og struktur, kan det gøres gennem en mere stram placering af de kommende træer. Vi hører til dem, der synes, at det evigt blomstrende og skiftende bed foran muren er en af torvets store attraktioner. Bent Oslev formand Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur - Roskilde.

Publiceret 10 January 2013 12:00