Udvalg:

Dagpleje og vuggestue er ligeværdige

Siden Børne- og Uddannelsesudvalget den 30.oktober 2012 drøftede principper for oprettelse af vuggestuepladser, har der fra borgernes side været mange positive tilkendegivelser overfor dagplejen. Derfor har udvalget den 8. januar atter drøftet kriterierne for oprettelse af vuggestuer og besluttet, at vuggestuer oprettes ud fra forældrenes ønsker.
"Jeg er glad for, at udvalget nu sender det klare signal, at dagpleje og vuggestue er to ligeværdige pasningstilbud. Jeg er også godt tilfreds med, at det nu bliver præciseret, at nye vuggestuepladser kun bliver oprettet, hvor der er et reelt forældreønske. Det betyder, at der i størstedelen af Sønderborg Kommune vil være valgfrihed imellem de to pasningsformer, og at ingen vil blive tvunget til at vælge vuggestue frem for dagpleje eller omvendt," siger udvalgsformand Tage Petersen.
Byrådet har bevilliget 1 mio. kr. årligt i 4 år til etablering af vuggestuepladser.
Næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget Jørn Lehmann Petersen er enig i, at der skal være tale om et reelt forældreønske:
"Vi ønsker at have et attraktivt pasningstilbud i Sønderborg Kommune. Nogle familier er meget trygge ved den dagplejer, man kender og vil gerne gøre brug af denne form for pasning. Andre familier vil gerne benytte vuggestuetilbuddet. Derfor har vi også afsat penge hertil, men det skal være ud fra forældrenes ønsker."
Forvaltningen arbejder nu videre med etableringen af vuggestuer i bl.a. Nybøl, Rinkenæs og Sønderborg by.

Publiceret 10 January 2013 06:00