Mens ægtefællen sover trygt, plages andre af lavfrekvent støj. Et problem, der opstår for flere Hvidovreborgere, uden at nogen ved, hvor støjen kommer fra.

Mens ægtefællen sover trygt, plages andre af lavfrekvent støj. Et problem, der opstår for flere Hvidovreborgere, uden at nogen ved, hvor støjen kommer fra.

Borger plages af støjhelvede

Infralyd får Bjarne til at flygte fra sit hjem - støjniveauet måles så lavt, at kommunen intet kan stille op

En nat i april måned sidste år vågnede Bjarne ved, at han fik en trykken for ørene. En vibrering. En lyd, der kom et ubestemt sted fra.

Af
ark

Siden har Bjarne ikke kunnet sove. Han har - på trods af at han er både gift og en voksen mand i 40¿erne - måtte flytte hjem til sine forældre i perioder. Simpelthen for at få en nats søvn. - Siden den dag i april har jeg kunne høre en lyd, uanset hvor i vores hus jeg befinder mig. Den går gennem marv og ben. Ørepropper og høreværn hjælper ikke, fortæller Bjarne, der har forsøgt at sove i garagen, havepavillonen, på stuegulvet og i alle andre rum end soveværelset. Det ændrer intet.. - De seneste måneder har jeg sovet hos familie, venner, naboer og bekendte, da det stort set er uudholdeligt for mig at være i huset, siger Bjarne. Tæt på at sælge hus Navnet er opdigtet, men redaktionen på Hvidovre Avis kender hans identitet. Han ønsker at være anonym, fordi han nu er så slidt, at familien har talt om at sælge deres hus. Men af frygt for, at andre vil tro, at de kommer til at plages af samme lyd, hvis de køber huset, tør Bjarne ikke stå frem med sit rigtige navn og adresse. Bjarnes kone kan ikke høre infralyden, men oplever det helvede Bjarne befinder sig i. - De fleste mødte mig med en del skepsis, og troede, at jeg havde fået tinnitus. Ingen andre kan jo høre lyden. Men jeg er blevet undersøgt og min hørelse er normal¿ Lave målinger Siden april har parret forsøgt at få afklaret, hvor lyden kommer fra. Virksomheden Delta Akustik har foretaget en lydmåling en nat i hjemmet. Konklusionen: En målbar frekvens på 16 Hz, men lavere end den af staten tilladte grænseværdi. Bjarne har været i tæt kontakt med Hvidovre Kommune, der også tager problemet alvorligt. For nylig kom Hvidovre Kommunes konklusion: Den målte lavfrekvente støj i opholdsstuen og i soveværelset ligger væsentligt lavere end Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdier. ¿Måleresultaterne for lavfrekvent støj og G-vægtede infralyd ligger langt under grænseværdierne angivet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. Hvidovre Kommune vurderer på den baggrund, at støjgenerne er af et sådant omfang, at kommune ikke vil gøre mere i sagen¿¿ skriver Hvidovre Kommune i deres vurdering. Kan intet stille op Ifølge souschef Else Marie Jakobsen får Hvidovre Kommune få gang årligt klager fra borgere, der plages af lavfrekvent støj. - Antallet af sager over de seneste 10-15 år kan tælles på en hånd, siger hun og fortæller, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem de sager, kommunen får kendskab til. Der er dermed ikke konstateret områder i Hvidovre, hvor flere borgere hører den lavfrekvente støj. Kan man konstatere, at klager over lavfrekvent støj hænger sammen med nye arbejder, som f.eks. Metro-arbejde, nye vindmøller eller lignende? - Vi har ikke registreret sammenfald af påbegyndte arbejder og støjgener. Det er også vanskeligt, da vi ikke har kendskab til alle anlægsarbejder, og da slet ikke, hvis de foregår udenfor kommunen. Men det er klart, at registreringer af støjens hyppighed, varighed og den oplevede intensitet, kan være en hjælp, hvis kilden skal findes, siger Else Marie Jakobsen, der slet ikke tvivler på, at borgerne er plaget af en støj, som oftest kun de kan høre. Hun påpeger også, at der kan være flere, der oplever lavfrekvent støj uden at det kommer til kommunens kendskab. Hun opfordrer derfor borgerne til at henvende sig til Hvidovre Kommunes Tekniske Forvaltning, hvis de er generet som Bjarne. Dermed er det lettere at kortlægge evt. sammenfald af generede borgere i byen. - Det er dog meget begrænset, hvad vi kan stille op. Vi har aldrig oplevet at måle støj, der overstiger grænseværdierne. Og hvis værdierne ikke overskrides, kan vi ikke foretage yderligere, siger hun. Bjarne og hans lidelsesfæller må derfor lide i stilhed. Eller rettere sagt: Med den konstante lyd, der forhindrer dem i at finde ro - men som ingen andre kan høre eller måle sig frem til.

Publiceret 15 January 2013 08:00