Milton Graff.

Milton Graff.

Borgmesterpension til Milton Graff

Kommunalbestyrelsen skal godkende efterbetaling og pension til Hvidovres tidligere borgmester

Desværre måtte Hvidovres nu tidligere borgmester, Milton Graff Pedersen, i december 2012 trække sig ud af politik på grund af en alvorlig sygdom.

Af
oashvidovreavis.dk

Derfor skulle økonomiudvalget i går, mandag den 14. januar, indstille til kommunalbestyrelsen, at der her i 2013 skal gives en såkaldt ¿tillægsbevilling¿ på 618.500 kr. til dækning af udgifter vedrørende efterindtægt og pension til den tidligere borgmester i forbindelse med hans udtræden af kommunalbestyrelsen. Endvidere skal der fra 2014 og de efterfølgende år gives en tillægsbevilling på 97.500 kr. til dækning af pensionsudgifter. Ifølge en bekendtgørelse, der handler om vederlag, diæter og pension for varetagelsen af kommunale hverv, skal der udbetales en fratrædende borgmester en efterindtægt. Denne er i Miltons tilfælde beregnet til 368.952 kr. som et engangsbeløb i her januar 2013 samt 61.492 kr. månedligt i februar, marts og april 2013. Derefter går Milton Graff Pedersen på borgmesterpension med 8.125 kr. månedligt. Der er i budgettet ikke afsat midler til denne merudgift og der skal derfor bruges en tillægsbevilling i 2013 på 618.428 kr. og fra 2014 på 97.500 kr. Beløbene søges derfor finansieret af kassebeholdningen.

Publiceret 15 January 2013 08:00