Måske indføres afdragsordning til ejendomsskatterne.

Måske indføres afdragsordning til ejendomsskatterne.

Flere og flere har ikke penge til ejendomsskatterne

Måske genindfører kommunen derfor nu igen en afdragsordning

I Hvidovre Kommune eksisterede der for en del år siden aftaler om en kommunal afdragsordning for de borgere, der havde svært ved at betale deres ejendomsskat.

Af
Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i slutningen af denne måned tage stilling til

om der fra 1. januar 2013

efter en individuel vurdering

kan indg

Denne ordning blev senere ændret af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen havde dengang vurderingen, at borgerne måtte finde finansieringsmulighed andet sted end hos kommunen. Det betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for Hvidovres borgere, at indgå en afdragsordning med ejendomsskatten Den aktuelle økonomiske krise betyder - blandt meget andet - at bankerne er blevet mere restriktive med at yde kreditter. Det har som konsekvens, at flere og flere ikke kan betale ejendomsskat rettidigt. Kommunen sender så kravet til SKAT med henblik på inddrivelse. Men i en række tilfælde vælger SKAT at henlægge kravet og dermed har kommunen mistet kravet på trods af fortrinsretten ved en eventuel tvangsauktion. Bedre for alle Opkrævningsområdet modtager løbende henvendelser fra borgere, som ønsker at indgå en afdragsordning med kommunen. Det er vurderingen i Opkrævningsområdet, at kommunen vil kunne mindske generne for de berørte borgere og lette de administrative procedurer, hvis der igen gives mulighed for afdragsordninger på ejendomsbeskatningsområdet. Ved en afdragsordning kan Hvidovre Kommunes eget Opkrævningsområde indgå aftalen således, at en rate er betalt senest inden næste rates forfald. Likviditetsmæssigt vil beløbene derfor komme hurtigere i Hvidovre Kommunes kasse end hvis kravet sendes til SKAT til inddrivelse. Hvis den indgåede afdragsordning ikke overholdes, vil kravet i stedet blive oversendt til SKAT til inddrivelse på vanlig vis. I forbindelse med indgåelse af afdragsordning vil der blive opkrævet renter som er 0,4 pct. pr. påbegyndt måned. Renten fastsættes efter bestemmelserne i ejendomsskatteloven.

Publiceret 15 January 2013 08:00