Helle Adelborg, socialdemokratiet.

Helle Adelborg, socialdemokratiet.

Fokus på ungdoms-arbejdsløsheden

Jeg ser masser af udfordringer.

Af
oas

Flere udfordringer kunne nævnes, men den største udfordring - ikke kun for Hvidovre, men for Danmark - er ungdomsarbejdsløsheden. Vi kan ikke være andet bekendt, end at have dette som stort fokus-område, for der er brug for, at de unge får en uddannelse. Det er et langt sejt træk, men vi er i gang. Vi har truffet beslutning om bæredygtige skoler ved at ændre på vores skolestruktur. Driften fra de nedlagte skoler er på vej til at blive udmøntet i 11 kvalitetsløft, som bl.a. skal være med til at sikre at 95 procent af en årgang kommer i uddannelse eller i job. Vi har i budgettet for 2013 besluttet, at samle alle enheder der arbejder med de unge til et ungecenter i Enghøjbygningen. Det er ungdomsskolen, UU-vejledningen og ungeindsatsen. Vi har også besluttet at nedsætte et ungeråd, med repræsentanter fra de forskellige uddannelsesinstitutioner vi typisk samarbejder med. Ved at samle disse enheder, vil vi skabe endnu mere synergi til gavn og glæde for de unge og deres fremtid. Flere socialdemokrater Vores vision for de unge er, at ¿alle skal have noget at stå op til, føle sig som en del af fællesskabet¿, og er man uden job skal man være under uddannelse eller opkvalificering. Visionerne for vores by er, at vi forbliver som en god veldreven kommune. Hvidovre skal være en kommune, man gerne flytter til, fordi vi er en god børnekommune med gode dagtilbud, har gode skoler med høj faglighed og har de rigtige mangeartede foreningstilbud. Vi vil værne om de ældres mulighed for uafhængighed ved at yde hjælp til selvhjælp (rehabilitering) og sikre, at de i øvrigt fortsat har mulighed for et aktivt liv. De udsatte og sårbare har og vil altid have vores bevågenhed. Vi har visioner om, at indgå partnerskabsaftaler med idrætsforeninger med henblik på at arbejde for, at alle er en del af fællesskabet. Uanset om man bruger sin tid i daginstitutionen, skolen eller foreningen, er følelsen af at være med i et fællesskab så vigtig for en - alle skal føle sig værdsat og respekteret. Kommunalbestyrelsen efter valget ser jeg fortsat socialdemokratisk ledet - dog med flere socialdemokratiske medlemmer end nu.

null

Publiceret 15 January 2013 08:00