Liste T¿s Mogens Leo Hansen.

Liste T¿s Mogens Leo Hansen.

Hvidovres negative sociale arv

Når man bliver stillet spørgsmålet, om hvad der er det største problem i Hvidovre lige nu, vil jeg tage fat i det problem, der trænger sig mest på: Den negative sociale arv.

Af
oas

I Hvidovre får en stor del af de unge ikke en ungdomsuddannelse. Igennem mange år har det været ca. 20 procent af en ungdomsårgang, der ikke når længere end en almen skolegang og derved står ringere end de uddannede unge i forhold til arbejdsmarkedet og livsindkomsten. Ser man nærmere på hvilke unge det drejer sig om, er det især børn af forældre, der ligeledes ikke har fået en uddannelse. Børnene arver så at sige forældrenes ringe sociale niveau, og de har meget sjældent mulighed for selv at bryde ud af denne negative spiral, som de så selv giver videre til deres egne børn. Der er brug for, at samfundet, og i denne sammenhæng kommunen, giver en hjælpende hånd. Al forskning peger på, at det særligt er igennem daginstitutionerne og skolen, at det er muligt at give børnene et løft fremad i livet. Så når andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse er så relativt konstant, som tilfældet er i Hvidovre, tyder det på, at denne opgave ikke løftes tilstrækkeligt godt. Der er derfor brug for, at såvel kommunens institutioner som skoler bliver bedre til at finde og hjælpe de børn, der har brug for en ekstra pædagogisk og social indsats. Den målrettede fordeling af midler (4,8 mil. til Hvidovre) fra finanslovsforliget imellem regeringen og enhedslisten er et skridt i denne retning. Lokale praktikpladser Desværre har et flertal i Hvidovres kommunalbestyrelse ¿brilleret¿ ved at lukke to skoler og derved presse mange af de berørte børn sammen på tre skoler, der ikke har det fysiske overskud til at løfte den nødvendige sociale indsats. Jeg frygter derfor, at der på trods af det kvalitetsløft, der ellers gives til Hvidovres skoler, ikke vil ske en forandring af andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse i de næste mange år. Et andet problem, der forhindrer unge i at få en ungdomsuddannelse, er manglen på praktik/lærlinge pladser. I Hvidovre er der indført sociale klausuler med dette formål ved større kommunale udbudsopgaver, men der kan gøres meget mere. Når Avedøre Boligselskab og Friheden skal renovere for mere end 800 mil. kr. kan der også her indføres klausuler, der sikrer, at områdets unge får de nødvendige praktikpladser, til gavn for såvel de unge som for boligselskaberne og Hvidovre. Denne indsats behøver dog ikke at begrænse sig til boligselskaberne og de offentlige opgaver. Den private boligmasse i Hvidovre er hovedsageligt opført før 1980, og er som sådan håbløst bagud i forhold til energibesparelser. Med en øget kommunal oplysning og rådgivning om energirenoveringer samt en partnerskabsaftale med de lokale håndværkere er der mange penge at spare for boligejerne, og mange nye arbejds- og praktikpladser i sigte for Hvidovres arbejdsløse og unge. På den måde kan man både skaffe flere arbejdspladser, forbedre kommunens økonomi og formindske udledningen af drivhusgasser.

Publiceret 15 January 2013 08:00