MODTAGET LEGAT

Ludvig og Sara Elsass Fond arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med cerebral parese ¿ også kaldet spastisk lammelse - og deres familier og pårørende. Dette skal ske over en bred front ¿ fra forskning over formidling af nutidig viden til direkte støtte til institutioner, foreninger og den enkelte.

Overlæge Niels Ellitsgaard, Hvidovre Hospital, har modtaget et legat på 2.3 mio. kr. fra Ludvig og Sara Elsass Fond. Legatet skal anvendes til opstart af CPOP for Region Hovedstaden i 2013 og 2014. CPOP er et opfølgningsprogram for børn og unge med CP - Cerebral Parese, som også kaldes spastisk lammelse. Børn og unge med CP og symptomer på CP undersøges systematisk med faste intervaller gennem barndommen, og den opsamlede viden skal på sigt komme alle med CP til gode. Fonden har tidligere støttet Regionerne Syddanmark og Midtjylland til opstart CPOP, der på sigt skal være landsdækkende. Ludvig og Sara Elsass Fond har netop uddelt legater på i alt 10 mio. kr.

Publiceret 15 January 2013 08:00