Allerede inden år 2020 skal det være slut med oliefyr i hele Middelfart Kommune. Og senest i 2050 skal al energi, der forbruges i kommunen, være vedvarende.

Allerede inden år 2020 skal det være slut med oliefyr i hele Middelfart Kommune. Og senest i 2050 skal al energi, der forbruges i kommunen, være vedvarende.

Middelfart vil af med oliefyr

I løbet af de næste syv år skal alle byens oliefyr udskiftet

Af
Peter Friis Autzen

Middelfart Kommune sætter ekstra tryk på omstillingen til mere miljøvenlige energiformer. Det skriver dknyt.dk.
Planen er, at al varme hos samtlige forbrugere i hele kommunen skal komme fra vedvarende energi. Og dét mål skal nås allerede inden år 2020. Kommunen vurderer, at prisen bliver 600 millioner kroner. Og det forventes, at projektet skaber 600 arbejdspladser.
"I Middelfart har vi længe haft fokus på at yde vores bidrag til den grønne omstilling. Vi har været blandt de første i landet, der har taget alvorligt fat i at hjælpe borgerne med at få organiseret energirenovering af private boliger. Vi har taget initiativ til det privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst, og vi deltager i en lang række udviklings- og pilotprojekter omkring smart energi, energibesparelser, landsbynærvarme m.m.," fortæller Johannes Lundsfryd Jensen til dknyt.dk. Han er formand for Miljø- og Energiudvalget.

Endnu højere mål

Ikke nok med, at al varmeforsyning i Middelfart skal være grøn indenfor de næste syv år. Byrådet har sendt en plan i høring, hvor målet er hundrede procents vedvarende energi inden 2050.
Midlet er blandt andet flere vindmøller, decentrale kraftvarmeværker med vedvarende energikilder, solcelleanlæg på 5.000 Megawatttimer om året (svarende til godt 1.000 parcelhusanlæg) og en reduktion af drivhusgasserne fra transportsektoren.
I tilblivelsen af planen har kommunen været i dialog med forsyningsselskaberne. Og det samarbejde skal være endnu tættere, hvis planen skal have en chance.

Publiceret 15 January 2013 11:00