Også i 2013

Hvidovre Volleyball Klub viderefører succesfuldt projekt i 2013 - budget på 211.000 kr., får 40.000 kr. af kommunen

Kidsvolley i Avedøre har siden 2010 været en succes for Hvidovre Volleyball Klub, og man vil gerne videreføre projektet ind i det nye år.

Af
ark

Derfor har man søgt Hvidovre Kommune om penge - og fået dem, men ikke dem alle. 40.000 kr. venter nu på at arbejde for at introducere børn og unge for sport i almindelighed og volleyball i særdeleshed. Klubben havde søgt om 121.000 kr. Træner motoriske færdigheder Klubben har arbejdet på at integrere foreningsløse børn med særligt fokus på børn med anden etnisk oprindelse, ligesom det har været vigtigt for klubben at få børnenes forældre på banen. - Det er en målsætning, at klub-satellitten i løbet af 1-2 år via medlemskontingent og aktivitetstilskud skal være selvfinansierende som en integreret del af Hvidovre Volleyball Klub, siger man fra klubben. - Kidsvolley er et fantastisk motorisk indlæringsværktøj, hvor man via forskellige udviklingstrin og via leg og spil tilegner sig de ret svære volleyballfærdigheder. Børnene synes det er sjovt og kan bruge de tillærte motoriske færdigheder i mange andre sammenhænge resten af livet, lyder det i ansøgningen. Rollemodeller Hvidovre Volleyball Klub har samarbejdet med fritidshjem, skoler og gymnasium i Avedøre om projektet. Mellem- og udskolingsbørn træner onsdage kl. 15.30 i Avedøre Idrætscenter. Indskolingsbørn træner kl. 17.00 - med hjælp fra deres større skolekammerater, der dermed også får succes som rollemodeller. Foreningen har i samarbejde med skoler og institutioner i kommunen introduceret knap 3.000 børn og unge for kidsvolley. Projektets samlede budget i 2013 er på 211.000 kr. Man er i forvejen støttet med 90.000 kr. af Social- og Integrationsministeriet, DIF og DGI.

Publiceret 15 January 2013 08:00