Slægtsbogen der vidner om en lang række af engagerede forfædre i den Langhoff'ske slægtFoto: Privat

Slægtsbogen der vidner om en lang række af engagerede forfædre i den Langhoff'ske slægtFoto: Privat

Politiker-blod i årerne

At Knud Erik Langhoff skulle kaste sig over lokalpolitik er ikke nogen tilfældighed. Han er nemlig ud af en familie der gerne går forrest og markerer sig.

Af
Anne Lind

Anne Andersen

Rudolf Vigor Harald Thorvald Louis Petersen Langhoff - dette imponerede navn tilhørte Knud Erik Langhoff's oldefar. Manden med det lange navn sad i bestyrelsen for Sdr. Stenderup andelsmejeri og hans søn Hans Nielsen Langhoff (Knud Erik Langhoff's farfar) fulgte i faderens fodspor og engagerede sig i lokalsamfundet.
Hans Nielsen Langhoff blev i 1925 indvalgt i sognerådet og var medlem af dette indtil 1938, de sidste fem år som formand. Den 10.maj 1934 blev Hans Nielsen Langhoff beskikket som sognefoged. Han døde den 25. marts 1952 efter at have pådraget sig en hjernerystelse og et kraniebrud som følge af et fald fra et staldloft.
Knud Erik Langhoff's far, Rudolf Langhoff, blev født den 14. juli 1914 og han blev i 1950 indvalgt i sognerådet i Sdr. Stenderup og var medlem frem til kommunesammenlægningen i 1970. I en årrække var han vejudvalgsformand, og de sidste 8 år kommune kasserer. Men Rudolf Langhoff havde mange andre tillidsposter. Han var således medlem af bestyrelsen for elektricitetsværket, sad i skolekommisionen, Sydslesvisk Forening samt var vurderingsmand i en årrække.
Knud Erik Langhoff har været aktiv i lokalpolitik i mere end 30 år. Han er medlem af en række forskellgie udvalg og er desuden formand for Teknik- og Boligudvalget. Kan er Spidskandidat for De Konservative til kommunalvalget 2013.
Indtil videre har ingen af Knud Erik Langhoff's børn engageret sig i lokalpolitik.

Publiceret 15 January 2013 14:00