Konservatives Steen Ørskov.

Konservatives Steen Ørskov.

Rød blok mister flertallet

Hvidovres største udfordring er, hvordan vi skaber en by, som er mere attraktiv for nye gode skatteborgere og virksomheder - og for os, som allerede bor her.

Af
oashvidovreavis.dk

Hvidovre er en god kommune at bo i med en unik beliggenhed tæt på storbyen, men alligevel også tæt på vandet og grønne områder. Alligevel kæmper vi med et dårligt renommé, hvilket i sig selv er et stort problem. Vi har brug for flere, som med fornuftige indkomster bidrager til den fælles økonomi i form af kommune-, ejendoms- og selskabsskatter. Det kræver gode forhold på skole- og institutionsområdet. Det kræver, at vi lemper skatterne - som er tårnhøje - samt at vi sikrer gode forhold for virksomhederne. For de sikrer, at folk kommer i arbejde samt at vore unge kan få praktik- og lærepladser. Dér skal indsatsen forbedres, for det er altafgørende, at de unge sikres en god og aktiv start på voksenlivet. Samtidig skal vi sikre gode forhold i idræts- og foreningslivet for folk i alle aldre, da det er med til at skabe livsværdi. ¿Hvidovre for alle¿ Byudviklingen er også et vigtigt fokuspunkt. Bymidten, Hvidovre Havn og eksempelvis området ved Rebæk Sø må gerne blive attraktive steder, som andre end indfødte Hvidovre-borgere synes om. Og så ligger der en opgave med at udvikle boligmassen til nutidens behov. Til det hører at sikre, at byen fremstår som et trygt og sikkert sted at bo og vokse op i. Det kræver også, at man har mod til at prioritere. For man kan ikke få alt. Prøver man det alligevel, så bliver alt for meget bare - småt og ligegyldigt! Hos Konservative håber og tror vi, at valgåret vil betyde en ændret politisk magtbalance efter 90 år under socialdemokratisk dominans. Og det er lidt som med 90-års fødselsdagen nytårsaften: Vi savner nytænkning - og alt for meget er ¿same procedure as last year¿! Jeg er ikke spåmand, men jeg tror på retfærdighed og dermed på, at rød blok samlet set går tilbage og mister sit flertal ved valget. Hvilket samarbejde, der så kan etableres, vides ikke, men et bredere samarbejde kan være en ny løsning. Konservative arbejder til enhver tid for, at vort parti får størst mulig indflydelse - i et samarbejde bygget på gensidig tillid og anstændighed. Vi tror, at mange vælgere også vil belønne denne indstilling på valgdagen, og derfor er vi optimistiske i forhold til kommunevalget. Borgerne i Hvidovre oplever, at Konservative lokalt er flittige og seriøst arbejdende. Vi tror også på, at mange vil belønne os, som turde tage de nødvendige beslutninger på skoleområdet. SF, Liste T og Hvidovrelisten vil uden tvivl få nogle stemmer for deres modstand mod skolelukningerne, men det bør modsvares af tab af stemmer hos andre, som er enige i beslutningen, der blev truffet for at sikre ni skoler, som alle er robuste nok til at levere den nødvendige kvalitet. Sikkert er det, at vi er klar til at tage medansvar for udviklingen af et ¿Hvidovre for alle¿.

Publiceret 15 January 2013 08:00