Da stemmerne blev talt op i 2009 var der flest af de ¿røde¿ stemmesedler. Hvordan stemmerne fordeler sig til november, er der naturligvis ingen, der ved.

Da stemmerne blev talt op i 2009 var der flest af de ¿røde¿ stemmesedler. Hvordan stemmerne fordeler sig til november, er der naturligvis ingen, der ved.

Stor uenighed om hvordan det kommende flertal bliver efter valget De røde tror på fortsat rødt flertal efter kommunalvalget mens de blå tror på et sy

Hvidovre Avis har stillet fire spørgsmål til Hvidovres syv ¿partiledere¿.

Som det ene af spørgsmålene efterspørges et bud på, hvordan flertallet i kommunalbestyrelsen. Interessant - men ikke overraskende - er det, at dét som politikerne ¿ser¿ i krystalkuglen helt klart afspejler deres politiske ståsted. Karl Erik Høholts (V) gav i sidste uge udtryk for, at han gerne så et ¿flertalsskifte¿ i Hvidovre. Niels Ulsing (SF) kom med et optimistisk bud - nemlig et rødt flertal med 13 pladser i kommunalbestyrelsen mens Mikkel Dencker bød ind med et borgerligt flertal efter valget. I denne uges avis pointerer Steen Ørskov (C), at hans parti savner politisk nytænkning: - Vi tror, at valget vil betyde en ændret politisk magtbalance, efter 90 år under socialdemokratisk dominans. Jeg er ikke spåmand, men jeg tror på retfærdighed og dermed på, at rød blok samlet set går tilbage og mister sit flertal ved valget... - Hvidovres største problem i hele denne valgperiode har været et helt uberegneligt flertal uden langsigtet politisk linje og perioden har været præget af hurtige beslutninger baseret på snævre flertal, mener Arne Bech (H): - Og det kan Hvidovres borgere ikke være tjent med. Alene i kraft af de markante landspolitiske tendenser vil der ske store forandringer ved valget. SF vil blive slået tilbage til tidligere tiders niveau og Socialdemokraterne fortsætter sikkert de sidste 20 års nedtur. Og da det jo samtidig er gået rigtig slemt for de to partier lokalt, er der mørke skyer og modvind i krystalkuglen med udsigt til en samlet tilbagegang for rød blok fra nu 11 mandater til otte... Den samme kugle? Enten benytter borgmester Helle Adelborg (A) en anden krystalkugle end eksempelvis Arne Bech og Steen Ørskov - eller også er hun bare i stand til at se noget andet i kuglen. Om situationen efter det kommunalpolitiske valg siger hun kort og kontant: - Kommunalbestyrelsen efter valget ser jeg fortsat socialdemokratisk ledet dog med flere socialdemokratiske medlemmer end vi har i øjeblikket... Politikernes svar kan læses på side 6 og 7.oas

Publiceret 15 January 2013 08:00