Siden åbningen har Cirkusmuseet oplevet, at flere og flere gerne vil komme på besøg.

Siden åbningen har Cirkusmuseet oplevet, at flere og flere gerne vil komme på besøg.

Øget åbningstid

Cirkusmuseet vil gerne åbne en time tidligere

Cirkusmuseet har fremsendt en ansøgning om ændring af åbningstiden.

Ændringen er allerede godkendt i kultur- og fritidsudvalget og venter nu på, hvad kommunalbestyrelsen beslutter. Cirkusmuseets nuværende åbningstid er fra søndag til torsdag fra kl. 11-15 året rundt - undtagen i juleferien. Det har imidlertid vist sig - med et ændret kundegrundlag, der er betydeligt bredere og hvor børneinstitutioner og skoler spiller en stor rolle - at åbningstiden ikke er tilpasset museets målgrupper. Det har betydet, at museet reelt har måttet åbne for grupper fra kl. 10, hvor de fleste skoler og børneinstitutioner ønsker at komme på besøg. Endvidere har det vist sig ved andre arrangementer, at mange børnefamilier foretrækker, at kunne starte kl. 10, så et besøg kan være færdigt til frokost, hvilket de i dag ikke har mulighed for. For at imødekomme gæsternes behov, ønsker museet derfor at ændre åbningstiden, så den hedder søndag til torsdag kl. 10-15. Ikke en udgift Det er forventningen, at en forøgelse af åbningstiden vil være med til at øge museets besøgstal. Det første år regner museet med en øgning på omkring 500 gæster. Der vil være begrænsede økonomiske konsekvenser ved en ændret åbningstid. Museet regner således med - på den korte bane - at ændringen ikke vil kunne ses i regnskabet, da merudgiften vil blive fulgt af en merindtjening. På den lange bane vil en vedvarende øget professionalisering af museet give flere mennesker mulighed for at få en positiv oplevelse i Hvidovre og på den måde tilføje ikke blot museet, men også Hvidovre, en merværdi. oas

Publiceret 17 January 2013 08:00