De første delebilordninger opstod i Schweiz i 40¿erne.

De første delebilordninger opstod i Schweiz i 40¿erne.

Delebiler måske på vej til Hvidovre?

Delebiler skåner miljøet og er en billig løsning for brugerne

Delebilordninger, som blandt andet er kendt fra København, Lyngby og Greve og andre kommuner rundt om i landet, er nu også begyndt at interessere sig for Hvidovre Kommune.

En delebil er betegnelsen for en bil, der deles af en række forskellige personer under en delebilordning. Idéen med delebilordningen er, at den er billigere for brugerne, især hvis man ikke bruger en bil så meget. Ordningerne giver typisk mulighed for at disponere over delebilen på timebasis. Forvaltningens orientering blev ¿taget til efterretning¿, idet udvalget definerer det som en forsøgsordning, der kan ophøre når som helst. Karl Erik Høholt (V) kunne dog ikke gå ind for den skitserede løsning. Delebilordningerne kan både være organiseret i profitmaksimerende selskaber eller i non-profit organisationer, som i Danmark ofte kaldes delebilklubber. Organisationerne kan eje en eller flere biler, og de kan have aftaler med biludlejningsselskaber, som kan supplere med flere biler. Parkeringspladser Filosofien bag delebilismen er at skåne miljøet, spare ressourcer og dele omkostninger ved brug af bil. De første delebilordninger opstod i Schweiz midt i 40¿erne. I de sidste 10 år har delebilidéen vundet udbredelse i mange europæiske lande. F.eks. er hele Schweiz dækket af en stor delebilorganisation og i Tyskland findes delebilklubber i alle større byer. Det er By- og Teknikforvaltningens plan at reservere nogle parkeringspladser til delebiler på de offentlige pladser, hvor det er rimeligt nemt at komme til med bus, på cykel eller til fods. Det vil ske i samarbejde med de delebilordninger, der melder sig på banen og med samtykke fra politiet. Politiet kan eventuelt stille krav om, at den enkelte delebil skal have en parkeringslicens, så det er muligt for politiet at skride ind mod ulovlig parkering på pladserne. By- og Teknikforvaltningen har blandt andet parkeringspladserne ved Rådhuset i tankerne. Også den store parkeringsplads bag Aldi med tilkørsel fra Kløverprisvej vil være velegnet. Og Friheden Stationsplads er et godt sted, da Friheden Station er knudepunkt. Til delebiler kan der ikke anvendes parkeringspladser, der er tidsbegrænsede. Aktuelt har den landsdækkende delebilordning LetsGo meldt sig på banen, men også Hertz delebilen kunne blive aktuel i Hvidovre. I givet fald må Vej- og Parkafdelingen så sørge for, at der bliver etableret et tilstrækkeligt antal pladser på de enkelte ovennævnte steder. oashvidovreavis.dk

Publiceret 17 January 2013 08:00