Børnene bliver introduceret til et lidt større miljø ved hjælp af Legestuedagene, hvilket er meget udviklende mener mange forældre. (Arkiv foto).

Børnene bliver introduceret til et lidt større miljø ved hjælp af Legestuedagene, hvilket er meget udviklende mener mange forældre. (Arkiv foto).

Fleksibel dagpleje fortsætter

Én fleksibel åbningsdag om ugen er succes for både forældre og dagplejere

I næsten et år har Dagplejen i Hvidovre haft mulighed for én fleksibel arbejdsdag om ugen, nemlig om onsdagen, når Dagplejen har mødtes til den ugentlige legestuedag.

Af
ark

Tre ud af seks Dagplejegrupper har fulgt ordningen, hvor dagen er dækket ind af dagplejere fra 6.40-17.00. Og det har været så stor en succes, at størstedelen af forældre og dagplejere ønsker at fortsætte. Ud af 48 svar fra forældre, mener 43, at ordningen bør fortsætte, mens fire er imod og én hverken er for eller imod. - Langt de fleste forældre er stemt for, at ordningen fortsætter. De positive bemærkninger i forhold til ordningen er, at forældrene mener, at ordningen virker udviklende for dem og deres barn, da de får større kendskab og tryghed ved at have mere kontakt til de andre dagplejere. Ligeledes mener de, at dagplejerne kan have stor gavn af de fleksible mødetider, lyder det fra social- og sundhedsudvalget. Mister lille miljø Kritikerne peger dog på, at forældre og børn ikke får, hvad de ønskede, nemlig det lille miljø i dagplejen. Dagplejemødrene og -fædrene selv er glade. De oplever langt mere fleksibilitet i deres dagligdag og er specielt glade for, at de på grund af fleksibiliteten kan hente deres egne børn fra institution og skole et par gange om måneden. - Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de grupper, der ønsker en fleksibel mødeordning, og kan blive enige om dette, skal have mulighed for at fortsætte ordningen. Det er forvaltningens vurdering, at dagplejerne, forældrene og børn har fået den positive sidegevinst, at børn og forældre er blevet introduceret til et lidt større miljø, som giver dem større ballast, når de skal starte i en institution, lyder det fra Børne- og Velfærdsforvaltningen.

Publiceret 17 January 2013 08:00