Betaling af regninger. (Pressefoto).

Betaling af regninger. (Pressefoto).

Flest dårlige betalere i Region Sjælland

ØKONOMI : En opgørelse fra Debitor Registret over landets dårlige betalere i 2012 viser, at Region Sjælland topper listen som den region i landet med allerflest skyldnere. Udover en stigning i antallet af dårlige betalere er gælden også vokset i det forgangne år. Den samlede gæld for de dårlige betalere i regionen er nu på 980 millioner kr.
Tal fra et af Danmarks førende skyldnerregistre, Debitor Registret, viser, at den økonomiske krise har bidt sig fast hos en del af befolkningen. 2012 blev endnu et skidt år for de dårlige betalere, der i løbet af året har øget den samlede gæld med 11 pct. til 5,9 milliarder. På landsplan er 3,2 pct. af befolkningen nu registeret som dårlige betalere.
Mens antallet af registrerede dårlige betalere kun er steget med 2,5 pct. i det forgangne år, står det straks værre til med dem, som allerede er at finde i skyldnerregistret.
- Vi kan se, at de dårlige betalere har fået endnu større økonomiske problemer. For et år siden havde 60 pct. af dem, der var indberettet, kun én registrering. I dag er der 10 pct. flere, der står registreret flere gange. Dermed har godt og vel halvdelen af de dårlige betalere mere end én registrering. I samme periode er antallet af ubetalte regninger steget med 9 pct., og det skyldige beløb er blevet højere, fortæller adm. direktør i Debitor Registret, Birger Baylund.

Ikke udsigt til ændringer i 2013

Hos Debitor Registret forventer man, at den tendens vil fortsætte i 2013. Både renten samt udviklingen i arbejdsløsheden og på boligmarkedet spiller dog ind på, hvor mange der ender som dårlige betalere i løbet af året.
- Vi regner ikke med at se nogen stor stigning i antallet af dårlige betalere generelt. Men vi forventer, at de dårlige betalere fortsat bliver dårligere, med mindre arbejdsløsheden pludselig bliver lavere. Der kan dog være lokale forskydninger, for eksempel kan der komme stigninger der, hvor boligmarkedet er mest tilfrosset. Omvendt vil vi måske se deciderede fald i antallet af dårlige betalere de steder, hvor arbejdsløsheden er lavest, og hvor der kommer gang i bolighandlerne, siger Birger Baylund.
Langt størstedelen af de dårlige betalere bor i dag i lejebolig. Hvis renten stiger, eller boligpriserne falder yderligere, vil det kunne ændre på den fordeling og sende flere husejere i registret.

Hårdt ramt i Region Sjælland

I Region Sjælland står det særligt skidt til. Her er antallet af gældsramte vokset i løbet af 2012, så 4,1 pct. af befolkningen nu er registreret som dårlige betalere mod et landsgennemsnit på 3,2 pct. Det gør regionen til det sted i landet med flest dårlige betalere. Samtidig er gælden også steget.
- Det skyldige beløb er øget med 14 pct. i Region Sjælland i det seneste år, og hver dårlig betaler skylder nu i gennemsnit 37.000 kroner. Samtidig har regionen også det sted i landet, hvor hver dårlig betaler er registreret for flest ubetalte regninger, så alt i alt står det skidt til for skyldnerne i regionen, konstaterer Birger Baylund.
Også i Region Hovedstaden kæmpes der med regningerne. Her er gælden højere end i nogen anden region med et skyldigt beløb på 1,9 milliarder. Til gengæld er beløbet faldet i forhold til 2011, så udviklingen nu går den rigtige vej.
Region Nordjylland, som ellers er den region med det laveste antal dårlige betalere de sidste ti år, mærker også krisen. Her er der et stigende antal registrerede, og gælden pr. person er steget med hele 7.500 kroner i løbet af 2012.
pm

Debitor registeret. (Pressefoto).

Debitor registeret. (Pressefoto).

Dårlige betalere og registrering

3,18 pct. af den danske befolkning over 18 år er registreret som dårlige betalere – svarende til 140.000 personer
• Gælden er på i alt 5,9 milliarder kroner.
• Der er i alt 300.000 ubetalte regninger.
• Region Sjælland har flest dårlige betalere.
• Region Hovedstadens skyldnere har den højeste gennemsnitlige gæld.
• Der er færrest dårlige betalere i Region Syddanmark.

Fakta om registrering
Debitor Registret foretager registrering af gæld på personer og virksomheder, hvor gældsposten er større end 1.000 kroner, og hvor der foreligger en skriftlig erkendelse, eller der er foretaget retsligt skridt. Debitor Registret er underlagt Persondataloven og Datatilsynets bestemmelser.
Om Debitor Registret
Debitor Registret A/S er et af Danmarks førende kreditoplysningsbureauer og driver Danmarks næststørste skyldnerregister med indberetninger fra flere end 23.000 virksomheder. Debitor Registret blev etableret i 2004 og er i dag en betydende aktør i bl.a. tele-, auto- og finansbranchen.
Flere end 450.000 private danskere og 75.000 virksomheder har hidtil været i kontakt med Debitor Registret.

Publiceret 17 January 2013 16:15