Lavvandede paddehuller skal gavne planter og dyr på Trelde Næs.

Lavvandede paddehuller skal gavne planter og dyr på Trelde Næs.

Godt nyt for padderne

Kommunen etablerer og genopretter vandhuller på Trelde Næs

Fredericia Kommune er i gang med at etablere og genoprette syv vandhuller på Trelde Næs. Vandhullerne skal bl.a. være med til at sikre bedre betingelser for områdets plante- og dyreliv. Hullerne får en størrelse på mellem 150 og 400 m2 og etableres alle som "lavvandede paddehuller", der udover at gavne områdets planter og dyr også vil øge den rekreative værdi af området.
Kommunen har i samråd med konsulentfirmaet Aqua Consult udarbejdet et projekt, der udover etablering og oprensning af de syv vandhuller på Trelde Næs også indeholder oprensning af et vandhul ved Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbunds areal ved Hannerup Engvej.
Aktiv oplevelse i naturen
"Fredericia Kommune og især Trelde Næs har et fantastisk dyre- og planteliv. Der er rigtigt meget liv i et vandhul, og det får vores skoleklasser mulighed for at undersøge sammen med os. Vi vil følge vandhullernes udvikling år for år og i samarbejde med Natur & Miljø registrere de naturforbedringer, der sker," siger naturvejleder Bjarne Christensen.
I løbet at foråret vil kommunen etablere en "grej-bank" på Trelde Næs med bl.a. fangstnet, lupper, bakker m.v., så dyr og planter kan indsamles og nærstuderes af kommunens skoleklasser, borgere og turister m.fl.
Det bliver gratis at benytte "grej-banken", som vil være åben for alle i dagtimerne.

Publiceret 17 January 2013 09:00