Haderslev kommune er klar med ny plan for brandvæsnet.

Haderslev kommune er klar med ny plan for brandvæsnet.

Haderslev er klar med ny plan for brandvæsnet

Haderslev Kommune sender en risikobaseret dimensionering i høring frem til den 18. februar 2013

Af
Peter Rasmussen

I planen beskrives serviceniveauet for brandvæsnet og kommunens beredskab i de kommende år, hvor der blandt andet skal ske en opkvalificering af brandfolk, indkøbes nye moderne køretøjer og sættes større fokus på forebyggelse.
Serviceniveauet for redningsberedskabet i Haderslev Kommune sendes nu i høring. Haderslev Brand og Redning har udarbejdet et forslag til en risikobaseret dimensionering for kommunen. Planen beskriver blandt andet, hvordan brandvæsen, tilsyn og det forebyggende arbejde skal være i de kommende år.
"Det har været en meget udbytterig proces, hvor alle kommunens operative beredskaber og en lang række eksterne interessenter i en positiv ånd har bidraget til arbejdet," siger beredskabschef Esge Homilius.
Haderslev Kommune er en lang og smal kommune, og hvert år køres der omkring 320 udrykninger. I den risikobaserede dimensionering ændres der i stationernes udrykningsområder og udrykningernes generelle sammensætning justeres.
Et af de nye initiativer bliver et udvidet samarbejde på tværs af kommunegrænserne, reduktion i antallet af vandtankvogne, og derudover får redningsberedskabet i den kommende 10-års periode mulighed for at omplacere omkring 20 millioner inden for servicerammen. Pengene skal blandt andet bruges på nye køretøjer til brandværnene Arnum, Fjelstrup, Haderslev og Vojens samt kompetenceudvikling.
 

Nyt pilotprojekt

Som en del af kompetenceudviklingen skal der blandt andet gennemføres et pilotprojekt, hvor kommunens holdledere opkvalificeres og på udvalgte mindre, ukomplicerede dagligdagshændelser tildeles en selvstændig lederrolle.
En anden vigtig opgave er det forebyggende arbejde. Her lægges der i planen blandt andet op til, at der skal være et udvidet samarbejde med frivillige, og at der skal etableres en brandskole for børn i samarbejde med Børne- og Familieservice. Der vil også være et generelt fokus på håndtering af automatiske brandalarmer og tilsyn.
Den risikobaserede dimensionering skal gennemgribende revideres og politisk behandles mindst en gang i hver valgperiode og ved behov. Høringen af planen er ikke lovbunden, men Haderslev Kommune har valgt at sende planen i høring frem til 18. februar 2013.
"Beredskabets serviceniveau berører i dagligdagen få af kommunens borgere, men helt uvarslet kan det alligevel have kritisk betydning for hver enkelt af os. Da vi samtidig arbejder tæt sammen med en langt række frivillige brandværn og generelt gerne vil styrke medborgerskabet i kommunen, har vi valgt at sende planen i høring," siger borgmester og formand for Beredskabskommissionen, Jens Christian Gjesing.

Publiceret 17 January 2013 07:45